Novela zákona o konkurze priniesla rekordný počet osobných bankrotov

Novela sprístupnila osobný bankrot väčšiemu okruhu ľudí. Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, po novele tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia.

129
129

Bratislava 8. októbra (TASR) – V 3. štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených 1940 osobných bankrotov. Ide o prvý štvrťrok, v ktorom sa v plnom rozsahu prejavili účinky novelizácie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), v tomto roku do konca septembra zbankrotovalo celkom 2775 obyvateľov Slovenska.

„Úprava zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017, výrazným spôsobom zmenila podmienky a spôsob oddlženia platobne neschopných fyzických osôb, čo sa najvýraznejšie prejavuje v medziročnom porovnaní. Kým pred rokom v 3. štvrťroku zbankrotovalo iba 181 ľudí, v rovnakom období tohto roka je to až o 972 % viac,“ upresňuje Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

Novela sprístupnila osobný bankrot väčšiemu okruhu ľudí. Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, po novele tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia. Až 99,54 % osobných bankrotov v treťom štvrťroku 2017 prebiehalo podľa právnych predpisov platných od 1. marca 2017. Oddlženie formou konkurzu v treťom štvrťroku 2017 využilo 1922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov.

Z celkového počtu osobných bankrotov, vyhlásených v 3. štvrťroku 2017, ich 1215 pripadalo na mužov a 725 na ženy. Najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Takmer 8 % dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 514 a Žilinskom kraji – 382, najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji – v oboch rovnako 132.

TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.


Join the Conversation