Analytici: Rast vývozov v zahraničnom obchode SR v marci 2019 sklamal

Vývozy po zohľadnení tradičnej sezóny medzimesačne klesali druhý mesiac v rade, tentoraz o 1,3 %. Dynamika ich medziročného rastu sa tak zmiernila zo 7,6 % už len na...

56
56

Bratislava 9. mája (TASR) – Rast vývozov v zahraničnom obchode SR v marci 2019 sklamal. Uviedol to v komentári k marcovej zahranično-obchodnej bilancii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

“Bilancia zahraničného obchodu v marci naplnila naše očakávania. V úvode roka si zahraničný obchod Slovenska drží pomerne stabilné prebytky na úrovni okolo 300 až 350 miliónov eur, v marci 343 miliónov eur. Dvanásťmesačný prebytok zahraničného obchodu sa však v marci predsa len zmiernil, z 3,1 % na 2,9 %, a to v dôsledku vyššej minuloročnej porovnávacej bázy. Blížiaca sa Veľká noc (prelom marca a apríla) minulý rok čiastočne v závere marca ‘okresala’ vývozy, ale najmä dovozy do výroby, čo sa prejavilo na nižších dynamikách rastu aj zvýraznení prebytku zahraničného obchodu v marci minulého roka,” priblížil.

Obrat v zahraničnom obchode podľa neho v marci nepotešil. Vývozy po zohľadnení tradičnej sezóny medzimesačne klesali druhý mesiac v rade, tentoraz o 1,3 %. Dynamika ich medziročného rastu sa tak zmiernila zo 7,6 % už len na 3,4 %. Vývozy tak zaznamenali najpomalší medziročný rast od marca minulého roka, kedy ich “nadol tlačila” Veľká noc, a to aj napriek priaznivej (nižšej) porovnávacej báze.

“Na rozdiel od vývozov, dovozy v marci neklesali, v medzimesačnom porovnaní ostali nezmenené (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa naopak nepatrne zrýchlila z 6,0 % na 6,1 %, pravdepodobne pod vplyvom vyšších dovozov materiálu do výroby (najmä v automobilovom priemysle, čo by mohla byť dobrá správa pre budúce vývozy), aj vyššej ceny ropy, ktorá zvyšovala jej nominálne dovozy (bez dovozov minerálnych palív by sa dynamika medziročného rastu dovozov spomalila na 4,5 %). Tak ako už naznačovali klesajúce maloobchodné tržby, ani spotrebné dovozy v marci pravdepodobne nerástli,” spresnil.

Doplnil, že vyššie priemyselné dodávky do postupne nabiehajúcej výroby v novom závode Jaguar Land-Rover by mali ešte aj v nasledujúcich pár mesiacoch dovozy “tlačiť nahor”. Tie by však podobne ako v prvých dvoch mesiacoch roka mali byť kompenzované i rastúcimi vývozmi nových áut z novej automobilky.

“Efekt nových vývozov by pritom počas roka mal začať čoraz výraznejšie prevažovať efekt vyšších priemyselných dodávok zo zahraničia a prebytky zahraničného obchodu by sa tak mali ďalej rozširovať. Nové kapacity v automobilovom priemysle by pritom mali prevážiť aj slabnúci ekonomický rast u našich obchodných partnerov a držať tak medziročný rast obratu v zahraničnom obchode stále v kladných číslach,” dodal Koršňák.

“Vzhľadom na odlišné načasovanie Veľkej noci tento rok (apríl a nie marec ako vlani) budú aprílové údaje zahraničného obchodu pravdepodobne slabšie. Celkovo však tento rok očakávame zmiernenie tempa rastu slovenskej ekonomiky na 3,4 % vzhľadom na vývoj externého prostredia a prítomné negatívne riziká (pomalší rast Číny, Nemecka a eurozóny, nedoriešený protekcionizmus, brexit a možné implikácie týchto faktorov pre automobilový sektor). Nižšie tempo rastu je hlavne na vrub externého prostredia, hlavným ťahúňom ostane silný domáci dopyt. V budúcom roku výhľad nemeníme a očakávame rast HDP o 3,6 %,” doplnila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe vo štvrtok informoval, že v marci 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,198 miliardy eur, pri medziročnom raste o 3,4 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 6,1 % na 6,855 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 342,6 milióna eur, teda bolo o 161,4 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.


Join the Conversation