Asociácia predstaví legislatívny návrh tzv. Lokálneho zdroja

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť slnko, voda, vietor, biomasa alebo geotermálna energia alebo vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla.

464
464

Bratislava 29. augusta (TASR) – Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) sa rozhodla predstaviť legislatívny návrh tzv. Lokálneho zdroja, ktorý by mal na energetickom trhu umožniť inštaláciu ďalších zdrojov energie bez dodatočných nákladov. Informovala o tom SAPI.

Legislatívny návrh je podľa SAPI odpoveďou na dosiahnutie ďalších energetických úspor a zároveň priblíži Slovensko k splneniu záväzkov voči EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Návrh zákona si navyše nevyžaduje žiadnu formu dotácie či inej finančnej podpory zo strany štátu.

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť OZE, teda slnko, voda, vietor, biomasa alebo geotermálna energia alebo vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla. Aby sa ale zdroj mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta, ktoré musí byť identické s odovzdávacím miestom. V praxi to znamená, že výrobca vyrába elektrinu pre účely vlastnej spotreby a snaží sa maximálne množstvo vyrobenej energie zužitkovať priamo na mieste, kde ju vyrobí.

Celkový inštalovaný výkon tzv. Lokálneho zdroja nesmie presiahnuť výšku maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta, čo znamená, že zariadenie nesmie vyrábať viac výkonu, ako je odberné miesto schopné spotrebovať. Z dôvodu toho, aby bolo možné odblokovať “Stop stav” je maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja na dodávku elektriny do siete stanovená na nula wattov, čo znamená, že distribučné spoločnosti nemusia pre lokálny zdroj rezervovať kapacitu svojej siete.

Lokálny zdroj totiž do tejto siete neplánuje svoj výkon dodávať. Prebytočnú energiu, ktorá vznikne neplánovane tým, že sa krátkodobo nepodarí výrobcovi zosúladiť aktuálnu výrobu a spotrebu, môže výrobca odovzdať do sústavy, ale jej množstvo nesmie prekročiť 10 % predpokladanej ročnej výroby elektriny daného lokálneho zdroja. Ak výrobca danú hodnotu prekročí, môže prevádzkovateľ sústavy jeho zdroj odpojiť.

“Cieľom lokálneho zdroja je umožniť vznik nových inštalácií na využitie zelenej energie a zvýšiť tak šance Slovenska na naplnenie svojich záväzkov voči EÚ,” vysvetlil Ján Karaba, člen výkonného výboru SAPI a spoluautor koncepcie Lokálneho zdroja.

“Mnohí majitelia rodinných domov doteraz bez využitia eurofondov nemohli na strechách vlastných domov inštalovať fotovoltické elektrárne vyrábajúce pre vlastnú spotrebu. Lokálny zdroj im inštaláciu umožní a budú tak môcť dosiahnuť nulovú dodávku do siete za primeranú cenu,” vysvetlila Veronika Galeková, riaditeľka SAPI.

“Pevne veríme, že návrh presvedčí Ministerstvo hospodárstva SR, aby ho zaradilo do práve pripravovanej novelizácie príslušnej energetickej legislatívy. Obzvlášť pre to, že nevyžaduje žiadnu formu dotácie či inej finančnej podpory zo strany štátu,” dodala Galeková.

In this article


Join the Conversation