Biohacking nie je nič abstraktné. Vďaka nemu získate schopnosť počúvať vlastné telo

Hackovanie sa netýka len moderných technológií. Existuje totižto koncept „hackovania“ vlastného tela, ktorý sa označuje ako biohacking.

469
469

BRATISLAVA 31. októbra – Biohacking je systémový prístup k zlepšovaniu životosprávy a nášho potenciálu. Hlavným cieľom biohackera je vytvoriť systém, v ktorom vznikne z chaosu poriadok. Jedným z kľúčových posolstiev je, že sa musíme naučiť počúvať naše telo.

Zlepšenie fyzického a mentálneho výkonu

Biohacking môžeme definovať ako systémový a kritický prístup k vlastnej biológii, ktorý neustále optimalizuje a prehodnocuje nielen vnútorné, ale aj vonkajšie vplyvy.

Pri biohackingu sú dôležité najmä suplementy, teda výber doplnkov výživy a produktov, ktoré slúžia na zlepšovanie nielen mentálneho a fyzického výkonu, ale aj na regeneráciu organizmu. 

Biohacking nie je nič abstraktné, predstavuje totižto progresívny pohľad na praktický sebarozvoj. Ak chceme niečo zmeniť, musíme poznať seba samého, teda rozumieť procesom, ktoré sa odohrávajú v našom tele. Dôležité je kriticky spracovávať informácie, čítať s porozumením, rozumieť súvislostiam a v konečnom dôsledku opustiť dogmy.

Začína v hlave

Ak chceme byť sami sebou alebo poznať samého seba, mali by sme dosiahnuť akúsi rovnováhu, kde sa rozum, kompromisy a radosť zo života dopĺňajú. Kľúčovým je kvalitný spánok, ak chceme napraviť vlastnú životosprávu. Dôležité je taktiež poznať svoje limity a intolerancie, mať pevnú vôľu a nezabúdať na pravidelnú prevenciu, ktorá zachraňuje nielen život, ale aj zvyšuje komfort.

Biohacking, podobne ako mnohé ďalšie veci, začína v hlave, a to najmä zberom dobrých zdrojov a informácií. Nezaobíde sa bez nutričných návykov, fyzickej kondície, mentálnej stimulácie či zberu a analýzy dát.

In this article


Join the Conversation