Čínska ekonomika zaujíma Slovákov viac ako vzájomné vzťahy

Slovenský mediálny diskurz voči Číne je výrazne zameraný na témy spojené s čínskou ekonomikou a ekonomickou politikou.

598
598

Bratislava 16. novembra (TASR) – Mediálnemu pokrytiu Číny na Slovensku dominujú ekonomické otázky. Politické témy a bilaterálne témy slovensko-čínskych vzťahov Slovákov takmer nezaujímajú. Vyplýva to z najnovšej štúdie Inštitútu ázijských štúdií, ktorý analyzoval cez 2600 mediálnych výstupov novín, časopisov, televízií a rádií publikovaných od roku 2010 do konca júna tohto roku. TASR o tom informoval Richard Turcsányi z Inštitútu ázijských štúdií.

“V negatívnom svetle vykresľuje Čínu až 26 percent článkov zaoberajúcich sa čínskou politikou a ekonomikou na Slovensku, pričom pozitívne sa o Číne píše len v zhruba v šiestich percentách článkov. Výrazná väčšina publikovaných správ a reportáží píše o Číne neutrálne,” uviedol Turcsányi. Nízka polarita slovenského mediálneho diskurzu súvisí s témami, ktoré médiá v súvislosti s Čínou pokrývajú. Od tohto vnímania ázijskej krajiny sa podľa Turcsányiho výrazne odlišujú len bulvárne média, v ktorých prevažujú články s negatívnym obrazom Číny. Takýchto článkov je dokonca viac ako neutrálnych.

Slovenský mediálny diskurz voči Číne je výrazne zameraný na témy spojené s čínskou ekonomikou a ekonomickou politikou. Politické témy, a to vrátane otázok bilaterálnych vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, dostávajú v médiách o poznanie menej priestoru. Turcsányi uviedol, že slovensko-čínskym bilaterálnym vzťahom sa médiá venovali menej ako napríklad ich bankovníctvu.

Mediálny obraz Číny vytváraný slovenskými médiami sa podstatne odlišuje od vnímania Číny v českých médiách. V Česku nie je výrazná prevaha neutrálnych mediálnych výstupov o Číne. Ako vyplýva z analýzy českých médií, podiel negatívnych a neutrálnych článkov o Číne je takmer totožný. “V negatívnom svetle vykresľuje Čínu 41 percent článkov, neutrálnych je 45 percent článkov,” doplnil Turcsányi.

Výskum je súčasťou medzinárodného projektu ChinfluenCE, ktorý skúma čínsky vplyv a mediálny obraz Číny v strednej Európe.


Join the Conversation