Ďalšie projekty informatizácie spoločnosti dostali zelenú

Zber údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, znižovanie byrokracie či vybudovanie Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti

48
48

Bratislava 12. júna (TASR) – Ďalšie projekty informatizácie spoločnosti dostali zelenú. Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Zber údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, znižovanie byrokracie či vybudovanie Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. To sú ciele troch projektov, ktoré v stredu na svojom 12. zasadnutí schválil Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO 7 OP II). Zasadnutie viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorý výboru predsedá.

“Dnes sme opäť ukázali, že informatizácia spoločnosti je nesmierne potrebná. Schválili sme ďalšie projekty, vďaka ktorým sa zelektronizujú a zjednodušia mnohé procesy vo verejnej správe. Našim cieľom je tiež znižovať byrokraciu a dávať občanom a podnikateľom jasný signál, že na tom, aby sa im na Slovensku žilo ľahšie, nám skutočne záleží,” povedala generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.

Na riadiacom výbore boli schválené projekty Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy, Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva, Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska, projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry, Centralizovaný systém súdneho riadenia, Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti, Implementácia a integrácia informačného systému pre podporu rozhodovania a informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO, Jednotný informačný systém štatistických údajov, ako aj projekt Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému Finančnej správy SR.


Join the Conversation