Do programu Zelená škola sa dá prihlásiť do 15. septembra

Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála.

160
160

Bratislava 7. júla (TASR) – Učitelia a žiaci sa do 15. septembra môžu prihlásiť do nového ročníka projektu environmentálneho vzdelávania Zelená škola. Do programu sa školy zapájajú na dva školské roky, počas ktorých sa venujú jednej zo siedmich tém – voda, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie, doprava a ovzdušie, potraviny, energia a odpad.

Manažér programu Juraj Oravec pripomenul, že na Slovensku medzinárodný program funguje už 15 rokov a záujem oň rastie. „V poslednom školskom roku sa do programu zapojilo 345 škôl z celého Slovenska. Po celom svete je do programu zapojených už 51 000 škôl zo 67 krajín z piatich kontinetov,“ uviedol Oravec.

Dodal, že environmentálne výučbové programy a aktivity sú prispôsobené pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Výsledkom sú jazierka, namiesto betónových plôch ovocné stromy a kompostoviská, desiate z vypestovanej zeleniny a žiaci ovládajúci témy, ktoré sú v dnešnej dobe pre udržanie zdravia našej planéty mimoriadne dôležité.

“Vďaka tomu sa už v mladom veku učia, že náhradná planéta neexistuje, preto si musíme chrániť tú, ktorú máme,“ zdôraznil Oravec.

Školy môžu získať aj finančnú podporu v grantových kolách a tiež možnosť zapojiť sa do niekoľko ďalších projektov, ktoré sú súčasťou programu Zelená škola. Medzi tieto projekty patria napríklad Eko-nudges, ElektroOdpad-Dopad, Environmentálni experti.

Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je Nadácia Slovenskej sporiteľne.


Join the Conversation