Do škôl Bratislavského kraja zasadlo takmer 3700 prvákov

Najviac študentov, viac ako 3220, si vybralo stredné odborné školy, štvorročné alebo päťročné gymnáziá, zvyšných takmer 460 sa rozhodlo pre osemročné gymnáziá.

377
377

Bratislava 4. septembra (TASR) – Do lavíc škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) dnes zasadlo takmer 3700 prvákov. Najviac študentov, viac ako 3220, si vybralo stredné odborné školy, štvorročné alebo päťročné gymnáziá, zvyšných takmer 460 sa rozhodlo pre osemročné gymnáziá. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.

V školskom roku 2017/18 sa zároveň v niektorých školách začnú vyučovať aj nové študijné odbory. Napríklad v rámci osemročného štúdia v Gymnáziu na Grösslingovej ulici budú experimentálne overovať výučbu matematiky. Informačné a sieťové technológie pribudli do rozvrhu v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave a masmediálna tvorba v Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva v Bratislave. V Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci sa bude vyučovať logistika a pedagogický asistent pribudol v Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave. “Zmluvy o duálnom vzdelávaní podpísalo 35 zamestnávateľov s deviatimi strednými odbornými školami, ktorí ponúkali 355 miest pre žiakov,” doplnila Forman.

Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl, troch spojených škôl, dvoch konzervatórií a dvoch jazykových škôl.

In this article


Join the Conversation