Experti Rady Európy: Maďarsko sa málo snaží o protikorupčné opatrenia

Dokument skonštatoval, že pokrok sa dosiahol v disciplinárnych konaniach týkajúcich sa prokurátorov, zdá sa však, že disciplinárne konania sa stále neriešia mimo priamej hierarchickej štruktúry.

242
242

Brusel/Štrasburg 1. augusta (TASR) – Snahy Maďarska v boji proti korupcii v parlamente a súdnictve sú stále nedostatočné, píše sa v stredajšej správe expertov Rady Európy, ktorí sa zameriavajú na boj proti korupcii.

Správa, ktorú zverejnila Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO) a je zameraná na predchádzanie korupcie u členov parlamentu, sudcov a prokurátorov, uvádza, že iba päť z 18 odporúčaní vydaných pred štyrmi rokmi bolo implementovaných na “uspokojivej úrovni”.

Správa dospela k záveru, že úroveň dodržiavania odporúčaní v Maďarsku je “globálne neuspokojivá” – a preto, pre nesúlad s navrhnutými odporúčaniami, bude táto krajina aj naďalej podliehať postupu skupiny GRECO.

Odborníci Rady Európy naznačili, že sú “obzvlášť sklamaní”, že maďarské orgány v príliš mnohých prípadoch neposkytli dodatočné informácie a že za takmer pol druha roka od prijatia správy z roku 2017 sa nedosiahol žiaden ďalší pokrok, čo sa týka odporúčaní ešte z roku 2015.

Dokument GRECO upozornil, že implementácia odporúčaní na predchádzanie korupcii v súvislosti s poslancami parlamentu je stále nedostatočná a maďarské orgány by mali prijať “rozhodné opatrenia” na zlepšenie súčasného právneho rámca integrity poslancov.

Ide o opatrenia na zlepšenia úrovne transparentnosti a konzultácií v legislatívnom procese (vrátane zavedenia pravidiel o styku s lobistami), prijatie kódexu správania sa členov parlamentu (čo má predchádzať konfliktu záujmov), zavedenie požiadavky ad hoc vyhlásení o konflikte záujmov a zabezpečenie jednotného formátu vyhlásení o majetku.

GRECO tiež žiada opatrenia na preskúmanie všeobecnej imunity, ktorú využívajú poslanci, a zabezpečenie účinného dohľadu a presadzovanie pravidiel správania sa, konfliktu záujmov a vyhlásení o majetku.

V rámci boja proti korupcii v justícii správa GRECO uvádza, že nenastal žiaden pokrok, pokiaľ ide o tri zostávajúce nevykonané odporúčania. Zistenia GRECO o právomociach predsedu Národného súdneho úradu majú osobitný význam, pokiaľ ide o postup vymenovania alebo povýšenia kandidátov na sudcovské funkcie a preraďovanie sudcov.

Správa GRECO so znepokojením berie na vedomie vývoj v Maďarsku v súvislosti s dodržiavaním predpisov vrátane obvinení z nátlaku na členov Národnej súdnej rady a problémov, ktoré boli vznesené proti legitimite Národnej súdnej rady. GRECO vyzvalo zodpovedné orgány, aby tieto otázky riešili prednostne v záujme lepšej ochrany nezávislosti súdnictva v Maďarsku.

Dokument skonštatoval, že určitý pokrok sa dosiahol v disciplinárnych konaniach týkajúcich sa prokurátorov, zdá sa však, že disciplinárne konania sa stále neriešia mimo priamej hierarchickej štruktúry. Žiaden pokrok sa nedosiahol, pokiaľ ide o predĺženie funkčného obdobia generálneho prokurátora a nadmernú imunitu prokurátorov.

Spravodajca TASR Jaromír Novak


Join the Conversation