Financovanie osobných áut bolo aj naďalej ťahúňom lízingového trhu

Objemovo druhou najvýznamnejšou komoditou zostalo financovanie nákladných vozidiel s výškou obchodov na úrovni 242 miliónov eur.

432
432

Bratislava 12. septembra (TASR) – Obstarávacia cena predmetov, financovaných prostredníctvom členov Asociácie leasingových spoločností (ALS) SR, dosiahla počas 1. polroka 2017 výšku 1,125 miliardy eur, čo bolo medziročne o 5 % viac. Tempo rastu tak bolo takmer identické s minuloročným vývojom na lízingového trhu, ktorý vtedy rástol o 6 %. V kusovom vyjadrení išlo o viac ako 41.000 nových zmlúv, čo bolo medziročne viac o 7 %.

“Vývoj na lízingovom trhu bol v 2. štvrťroku 2017 veľmi dynamický. Stále populárnejším produktom na Slovensku sa stáva operatívny lízing. Financovanie prostredníctvom produktov lízingových spoločností sa zasa stáva katalyzátorom rastu ich predaja. Veď už dlhodobo je každé druhé nové osobné auto na Slovensku financované lízingovou spoločnosťou. Pri úžitkových autách sú to pritom až tri zo štyroch vozidiel a pri nákladných autách dokonca štyri z piatich,” uvádza Richard Daubner, predseda predstavenstva ALS SR.

Významný je tiež podiel lízingových spoločností na financovaní nových strojov, zariadení a technológií. Z hľadiska produktov pokračoval aj počas 1. polroka 2017 rastúci záujem klientov o operatívny lízing. Jeho medziročný nárast bol až štvrtinový a podiel medzi ostatnými produktmi lízingových spoločností si tým posilnil na 17 %.

Mierny nárast financovania zaznamenal aj úver, čo znamenalo posilnenie jeho podielu na trhu na viac ako tretinu. Najsilnejším finančným produktom lízingových spoločností však zostáva finančný lízing, ktorého objem síce medziročne mierne poklesol, no jeho podiel na nových obchodoch naďalej zostáva takmer polovičný.

Obratovo najsilnejšou komoditou, s viac ako polovičným podielom na trhu, sú osobné a úžitkové autá. Nový objem financovania v tejto komodite dosiahol za 6 mesiacov tohto roka 617 miliónov eur, čo bolo medziročne o 10 % viac. Celkový počet nových zmlúv v komodite dosiahol takmer 34.000.

Objemovo druhou najvýznamnejšou komoditou zostalo financovanie nákladných vozidiel s výškou obchodov na úrovni 242 miliónov eur. Z hľadiska počtu išlo o vyše 3750 zmlúv. Podiel komodity na celkovom objeme financovania lízingového trhu zostal viac ako pätinový.

Financovanie strojov, zariadení a technológií sa po jednocifernom poklese v 1. štvrťroku 2017 zotavilo až tak, že jeho medziročný vývoj dosiahol za 1. polrok 2017 nárast o 9 %. V sumáre išlo o objem financovania investičných predmetov vo výške 217 miliónov eur a počet takmer 3500 zmlúv. Z veľkých odvetví sa najvýraznejšie darilo financovaniu strojov pre stavebníctvo.

TASR informovala Asociácia leasingových spoločností SR.

In this article


Join the Conversation