Fond ku koncu júla vyplatil vyše tri štvrtiny dotácií menšinám

Fond na podporu kultúry národnostných menšín ako verejnoprávna inštitúcia funguje od júla 2017, jej zriadenie nahradilo predchádzajúci systém.

127
127

Batislava 1. augusta (TASR) – Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) ku koncu júla 2019 podpísal 1067 zmlúv s úspešnými žiadateľmi o granty v dotačných programoch. “Kontrahovali sme teda 80 percent podporených projektov, približne rovnaké percento z celkovej alokácie tvorí aj suma vyplatených prostriedkov vo výške 5,7 milióna eur,“ uviedol pre TASR riaditeľ FPKNM Norbert Molnár.

Informoval ďalej, že v prípade šiestich národnostných menšín – českej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, srbskej a ukrajinskej sú uzavreté všetky zmluvy a tiež vyplatené všetky prostriedky určené na podpornú činnosť. “Tempo vyplácania dotácií je neporovnateľne rýchlejšie oproti minulému roku, keď bola v polovici júla 2018 zverejnená prvá zmluva. Bol to však prvý, de facto rozbehový rok, v ktorom sme museli nastaviť celý systém,“ upozornil Molnár.

Fond v rámci dotačnej schémy na rok 2019 vyhlásil šesť výziev. “Všetky výzvy sú ukončené, v rámci tej poslednej rozhodnú odborné rady o podpore predložených projektov v priebehu augusta,“ dodal riaditeľ fondu. V poslednom štvrťroku podľa jeho slov FPKNM zverejní už výzvy pre rok 2020.

FPKNM ako verejnoprávna inštitúcia funguje od júla 2017, jej zriadenie nahradilo predchádzajúci systém, ktorým štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Fond má k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu, päť percent tejto sumy je určených na samotnú prevádzku fondu. Finančnú podporu poskytuje fond vo forme dotácií a štipendií. O podpore konkrétnych projektov predložených žiadateľmi rozhodujú päťčlenné odborné rady, zriadené pre každú národnostnú menšinu, pričom nadpolovičnú väčšinu členov týchto odborných rád tvoria zástupcovia príslušných národnostných menšín.


Join the Conversation