Handlová hospodárila v prvom polroku s prebytkom

Markantným príjmom je podielová daň, ktorá predstavuje takmer 50 % príjmov mesta. Prebytok k 30. júnu tohto roka je tak vo výške 873.895,82 eura.

579
579

Handlová 29. septembra (TASR) – Handlová uzavrela hospodárenie v 1. polroku tohto roka s prebytkom vo výške približne 873.000 eur. Vyplýva to z výsledkov hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení k 30. júnu, ktoré vzali na vedomie na svojom rokovaní vo štvrtok (28.9.) handlovskí mestskí poslanci.

Príjmy mesta ku koncu 1. polroka predstavovali 5.711.966,44 eura, čo je 47,3 %, výdavky 4.838.070,62 eura, čo je 40 %. Prebytok k 30. júnu tohto roka je tak vo výške 873.895,82 eura. “V 2. polroku majú tendenciu výdavky rásť,” povedal vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.

Bežné príjmy mesta dosiahli k 30. júnu úroveň 52 %, bežné výdavky úroveň 46,2 %. Markantným príjmom je podľa Mendela určite podielová daň, ktorá predstavuje takmer 50 % príjmov mesta. “Zvyšná suma sú naše vlastné príjmy a poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa. Občania majú možnosť si to rozložiť a žiadať o úľavy, tak na komunálnom odpade, ako aj na daniach. To znamená, že čakáme doplatenie týchto príjmov najmä v 2. polroku. To sa nám vlastne ukáže až v závere roka, akým spôsobom doplatili tieto rozdiely a aké zostanú pohľadávky voči občanom,” komentoval.

Kapitálové príjmy malo mesto k 30. júnu na úrovni 3 %, kapitálové výdavky na úrovni 15,4 %. Nižšie ukazovatele, ako uviedol Mendel, zapríčinili verejné obstarávania, tiež investícia v podobe novej kompostárne. “V rámci projektu bolo asi 16 % čerpanie na projektovú dokumentáciu, celkový projekt ako taký nebol načerpaný. Vyzerá to tak, že sa nám pravdepodobne presunie do roku 2018 práve z dôvodu verejného obstarávania,” vysvetlil.

Príjmové finančné operácie dosiahli k 30. júnu výšku 42,2 %, tie výdavkové 48,6 %. Ku koncu 1. polroka vyčerpalo mesto z miliónového úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií sumu vo výške približne 286.000 eur. V súčasnom období už gro prostriedkov z neho minulo. Poslednú faktúru za práce splatí dodávateľovi 5. októbra.

Po piatich zmenách mesto počíta v tomto roku s vyrovnaným rozpočtom, celkové príjmy a celkové výdavky sú zhodne vo výške 12.168.660 eur.

In this article


Join the Conversation