Jesenné práce na poliach sa v 47. týždni vo väčšine regiónov spomalili

V rámci zberových prác poľnohospodári zberajú už len cukrovú repu a kukuricu na zrno.

2960
2960

Bratislava 2. decembra (TASR) – Jesenné práce na poliach boli v 47. týždni vo väčšine regiónov SR spomalené, respektíve prerušené pre vysokú pôdnu vlhkosť alebo daždivé počasie. Vo vyšších nadmorských výškach práce prerušili snehové zrážky. V rámci zberových prác poľnohospodári zberajú už len cukrovú repu a kukuricu na zrno. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

“V bratislavskom regióne je kukurica na zrno pozberaná na 98 % s nízkou úrodou 3,30 tony na hektár (t/ha), pre porovnanie v roku 2016 bola priemerná úroda 8,70 t/ha. Pri cukrovej repe je priemerná úroda v roku 2017 na úrovni 58,00 t/ha, v roku 2016 to bolo 75,50 t/ha. Slnečnica bola v roku 2017 pozberaná s priemernou úrodou 2,20 t/ha, v roku 2016 to bolo 2,54 t/ha. Sója bola pozberaná s priemernou úrodou 1,78 t/ha, v roku 2016 na úrovni 2,50 t/ha. Nižšie hektárové úrody oproti roku 2016 sú dôsledkom tohtoročného extrémneho sucha,” priblížila.

Tohtoročné mimoriadne teplé počasie bez zrážok podľa nej spôsobilo v okrese Galanta značný výpadok produkcie, okrem hustosiatych obilnín aj u plodín pri jesennom zbere. Potvrdili sa veľké rozdiely v produkcii medzi katastrálnymi územiami okresu Galanta. Avšak vlaha od septembra veľmi pomohla k založeniu porastov ozimnej repky a hustosiatych ozimín.

“V senickom regióne sa nedostatok zrážok prejavil najmä pri nízkej úrode kukurice na zrno. Dopady sucha v trnavskom regióne pocítia tamojší poľnohospodári aj v budúcom roku, a to vo zvýšenom výskyte hraboša poľného,” spresnila.

V okrese Bánovce nad Bebravou bol podľa jej informácií rok 2017 výnimočne suchý, zimná vlaha a posledné zrážky koncom apríla dokázali zabezpečiť vlahu pestovaným plodinám len na určitý čas, veľmi záležalo na podloží pôdy. Veľké škody spôsobila aj premnožená hladná zver.

“V okrese Komárno napriek tomu, že celková výmera kukurice na zrno v roku 2017 bola väčšia o 1767 ha ako v predchádzajúcom roku, očakávaná celková úroda bude nižšia približne o 50.000 ton. Priemerná úroda cukrovej repy bude pravdepodobne o 10 t/ha nižšia, zatiaľ je na úrovni 61,26 t/ha. Priemerná úroda zemiakov je takmer na úrovni predchádzajúceho roku 29,18 t/ha,” doplnila.

V prešovskom regióne (okresy Prešov, Sabinov) je po 47. týždni podľa Holéciovej výsev ozimín ukončený, rovnako aj zber jesenných plodín. Hospodársky rok 2017 v regióne Prešov bol priemerný. “Hoci úrodou bol slabší v porovnaní s rokom 2016, bol priemerný za posledné tri roky. Vlahovo bol rok 2017 počas leta deficitný, ale jeseň bola zrážkovo nadpriemerná. Vyskytlo sa niekoľko krupobití. Najväčšie škody vznikli na repke ozimnej, kde v čase kvitnutia došlo k 100-% poškodeniu na výmere 85 ha a ďalších 620 ha bolo poškodených nad 50 %. Obrovské škody napáchala lesná zver, najmä na porastoch sóje, slnečnice, kukurice a obilninách,” dodala hovorkyňa SPPK.


Join the Conversation