John Hasbrouck Van Vleck je považovaný za otca moderného magnetizmu

Okrem Nobelovej ceny bol držiteľom Národnej medaily vedy a Lorentzovej medaily.

2022
2022

Middletown/Bratislava 27. októbra (TASR) – Americký fyzik a matematik John Hasbrouck Van Vleck zomrel 27. októbra pred 35 rokmi.

V roku 1977 sa spoločne s P. W. Andersonom a N. F. Mottom stal laureátom Nobelovej ceny za fyziku za prínos k pochopeniu správania sa elektrónov v magnetických pevných látkach. Meno tvorcu prvej kvantovej teórie magnetizmu nesú Van Vleckove transformácie a Van Vleckov paramagnetizmus.

John Hasbrouck Van Vleck sa narodil 13. marca 1899 v meste Middletown v americkom štáte Connecticut ako syn uznávaného matematika Edwarda Burr Van Vlecka a vnuk astronóma Johna Monroe Van Vlecka. Vyrastal v Madisone, hlavnom meste amerického štátu Wisconsin, kde v roku 1920 získal vysokoškolský titul na miestnej univerzite (University of Wisconsin–Madison). Postgraduálne štúdium (Ph.D.) absolvoval v roku 1922 na prestížnom Harvarde (Harvard University), na jeho pôde potom nasledujúci rok pôsobil ako odborný asistent. Neskôr prednášal na univerzite v Minnesote (University of Minnesota) aj na univerzite vo Wisconsine (University of Wisconsin). Na Harvard sa Van Vleck vrátil v roku 1934, stal sa vedúcim katedry fyziky, neskôr dekanom fakulty inžinierstva a aplikovanej fyziky a v roku 1951 bol menovaný profesorom matematiky a fyziky.

Uznávaný odborník v oblasti teórie molekulárnych väzieb a architektúry molekúl sa zaoberal najmä kvantovou mechanikou, neskôr teoretickým výskumom magnetických vlastností látok. Skúmal i spektrá voľných molekúl a paramagnetizmus. V roku 1977 John Hasbrouck Van Vleck dostal Nobelovu cenu za fyziku, ktorú zdieľal s americkým fyzikom Philipom Warrenom Andersonom a britským fyzikom sirom Nevillom Francisom Mottom.

John Hasbrouck Van Vleck zomrel 27. októbra 1980 v Cambridge v americkom štáte Massachusetts vo veku 81 rokov. Okrem Nobelovej ceny bol držiteľom Národnej medaily vedy a Lorentzovej medaily. Bol zahraničným členom Kráľovskej holandskej akadémie umení a vied, členom Americkej filozofickej spoločnosti i čestným členom Francúzskej fyzikálnej spoločnosti.


Join the Conversation