Konferencia basketbalovej asociácie mala nečakaný priebeh

Prekvapivý krok činovníkov SBA vedúcich k odstúpeniu z funkcií zostal bez bližšieho vysvetlenia delegátom Riadnej konferencie.

76
76

Martin 8. júna (TASR) – Riadna konferencia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v Martine mala nečakaný priebeh. Prezident SBA Pavel Bagin, dvaja členovia Výkonného výboru SBA Alexander Kšiňan a Ondrej Čuraj, ako aj generálny sekretár SBA Martin Višváder sa vzdali svojich funkcií.

Ich rozhodnutie prišlo po tom, ako delegáti konferencie hlasovaním schválili návrh riaditeľa Slovenskej basketbalovej ligy Petra Mičudu o diskusii o podobe novej zmluvy medzi SBA a SBL, ako aj o povinných počtoch slovenských, resp. zahraničných hráčov a hráčok v našich najvyšších súťažiach mužov a žien.

“Doterajšiemu vedeniu SBA je úprimne ľúto, že niektorí zástupcovia klubov na sobotnej riadnej konferencii, ktorej cieľom bolo prerokovať Výročné správy za predchádzajúce obdobie, otvorili aj tému účasti zahraničných hráčov v SBL a to napriek tomu, že o tejto téme vedenie SBA intenzívne diskutuje so zástupcami klubov a táto diskusia doteraz nebola uzavretá. Túto tému považujeme za tak zásadnú a dôležitú, že musí byť predmetom dlhodobej odbornej diskusie a nemôže byť rozhodnutá na konferencii,” uviedol Bagin.

Prekvapivý krok činovníkov SBA vedúcich k odstúpeniu z funkcií zostal bez bližšieho vysvetlenia delegátom Riadnej konferencie. Podľa Pavla Bagina mal o novej zmluve medzi SBA a SBL rozhodovať VV SBA, nie účastníci Riadnej konferencie. Riaditeľ SBL Peter Mičuda uviedol, že jeho návrh mal otvoriť diskusiu o fungovaní najvyšších súťaží na najbližšie roky.

Po odstúpení funkcionárov Konferencia pokračovala v rokovaní. Po diskusii členská základňa navrhla doplniť VV SBA o troch členov – Dalibora Hliváka st., Rastislava Javorského a Daniela Jendrichovského a poverila VV SBA pripraviť mimoriadnu volebnú konferenciu SBA. Minimálne do jej konania asociáciu povedie z pozície zastupujúceho prezidenta Miloš Drgoň.


Join the Conversation