Ku koncu júna objem úverov na bývanie vzrástol na 23,4 miliardy eur

Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 267,5 milióna eur, medziročne stúpol o 2,9 miliardy eur.

330
330

Bratislava 2. augusta (TASR) – Objem úverov na bývanie ku koncu júna tohto roka dosiahol 23,4 miliardy eur. Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 267,5 milióna eur, medziročne stúpol o 2,9 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).

Väčšinu z celkového objemu poskytnutých pôžičiek tvorili iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem vzrástol na 15,3 miliardy eur. Za nimi nasledovali hypotekárne úvery, ktoré banky poskytli v celkovom objeme 5,9 miliardy eur, a úvery zo stavebného sporenia vzrástli na 2,3 miliardy eur.

Spomedzi finančných domov najväčší podiel na stave poskytnutých úverov na financovanie nehnuteľnosti dosiahla Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel predstavoval 27,74 %. Za ňou nasledovali VÚB s 21,20-% podielom a Tatra banka s 13,55-% podielom.

V poskytovaní hypotekárnych úverov viedla zase VÚB, ktorej podiel dosiahol 43,61 %. Za ňou nasledovali Slovenská sporiteľňa s podielom na úrovni 23,66 % a Tatra banka s 15,37-% podielom. Najvyšší podiel v poskytovaní iných úverov na nehnuteľnosti mala Slovenská sporiteľňa, potom VÚB a ČSOB Banka.

Pri úveroch zo stavebného sporenia dlhodobo vedie Prvá stavebná sporiteľňa, ktorej podiel ku koncu januára 2017 dosiahol 84,43 %.

In this article


Join the Conversation