Lekárnici diskutovali o navrhovaných zmenách v zákone o liekoch

Súčasťou programu boli prednášky na tému farmakoterapie pacientov vo vyššom veku, liečby diabetes mellitus či spokojnosti pacientov, ale aj i zaujímavé workshopy.

850
850

Humenné 2. októbra (TASR) – Takmer 200 lekárnikov sa počas uplynulého víkendu (30.9.-1.10.) zišlo v Humennom na 15. ročníku Zemplínskych lekárnických dní. Podujatie, ktorého hlavnou témou boli Mýty vo farmácii, zorganizovala Slovenská lekárnická komora (SLeK) – Miestna lekárnická komora Humenné. Hosťami boli okrem iných aj dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Pavel Mučaji a generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Petrovič. TASR o tom dnes informovala Adriana Bednárová z PR agentúry, ktorá mediálne zastupuje SLeK.

Súčasťou odborného programu boli prednášky na tému farmakoterapie pacientov vo vyššom veku, liečby diabetes mellitus, spokojnosti pacientov s lekárenskou starostlivosťou, elektronickej preskripcie, ako aj workshopy zamerané na biochemické merania, modernú individuálnu prípravu liekov a interakcie liekov.

“Boli zverejnené aj prvé výsledky celoslovenského projektu Interakcie liekov, ktorý je súčasťou osvetových kampaní SLeK. Do projektu sa zapojilo už 197 lekární a za päť týždňov, odkedy je projekt dostupný verejnosti, sa v ňom zaregistrovalo 1085 pacientov a bolo zrealizovaných už 200 konzultácií v lekárňach. Celkovo bolo identifikovaných 1650 interakcií liekov rôznych stupňov klinickej závažnosti,” priblížila Bednárová.

Rovnako predstavili projekt Zdravie do lekárne, ktorého odborným partnerom je SLeK. Projekt umožňuje poskytovať pacientom pridanú hodnotu formou možnosti biochemických meraní aj takým lekárňam, ktoré si to či už z finančných, alebo personálnych dôvodov nemôžu dovoliť. Do projektu sa od januára tohto roku zapojilo 40 lekární, v ktorých sa uskutočnilo 83 meracích dní.

Lekárnici sa venovali aj spoločenskej úlohe farmaceuta a aktuálnym legislatívnym zmenám.

“Vďaka korektnej spolupráci s MZ SR možno konštatovať, že rezort zdravotníctva vyhovel našej argumentácii v téme odbornej prevádzky verejnej lekárne a pripravil návrhy zmien v novele zákona o liekoch,” povedal prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

Podľa návrhu MZ SR by malo byť poskytovanie lekárenskej starostlivosti umožnené buď fyzickej osobe – farmaceutovi s najmenej päťročnou praxou, respektíve atestáciou, alebo právnickej osobe, ktorej bude takýto farmaceut štatutárnym orgánom. Odborník – farmaceut bude musieť zároveň vždy konať v mene spoločnosti, ktorá prevádzkuje lekáreň.

“Takýmto spôsobom by sa mala zvýšiť odborná garancia komplexnej prevádzky lekární, podobne ako je to vo väčšine krajín v EÚ, a zvýšiť profesionálna úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti,” dodal Sukeľ.

Zemplínske lekárnické dni sú zároveň aj Memoriálom Doc. RNDr. Jozefa Seginka, PhD., významného rodáka zo zemplínskeho regiónu, bývalého dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, ktorý osobne otváral prvý ročník Zemplínskych lekárnických dní v roku 2003 v Trebišove.

In this article


Join the Conversation