M. SÝKORA SA VZDAL KANDIDATÚRY NA PREDSEDU ZMOS-U

Definitíva o rezignácii na obhájenie mandátu mala prísť po tom, čo sa medzi kandidátmi na predsedu ZMOS-u objavili i uchádzači z radu primátorov.

46
46

Bratislava 22. mája (TASR) – Doterajší predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora nebude opätovne kandidovať na post šéfa organizácie. Svoje rozhodnutie oznámil na záver prejavu v úvode 30. Snemu ZMOS-u, ktorý sa v dňoch 22. až 23. mája koná v Bratislave. Odôvodnil ho predchádzajúcou kritikou vo vnútri združenia a snahou presadzovať záujem združenia nad vlastnými ambíciami.

Sýkora priznal, že impulzom na rozmýšľanie o rezignácii boli výhrady primátorov niektorých členských miest. Tí kritizovali pasivitu a ústupnosť združenia pri rokovaniach o zákonoch zvyšujúcich finančnú záťaž pre rozpočty samospráv. “Výhrady niektorých primátorov som vnímal aj ako výhrady k mojej osobe, najmä výhradu, že je potrebné byť razantnejší. Začal som rozmýšľať, či opätovne kandidovať,“ ozrejmil končiaci šéf ZMOS-u.

Definitíva o rezignácii na obhájenie mandátu mala prísť po tom, čo sa medzi kandidátmi na predsedu ZMOS-u objavili i uchádzači z radu primátorov. Rozhodnutie odôvodňuje Sýkora záujmom o upokojenie atmosféry i príspevkom k zachovaniu silného a jednotného združenia. “Mne ako spoluzakladateľovi nie je jedno, čo sa udeje so ZMOS-om, chcem aby táto organizácia aj po 30 rokoch naďalej dobre fungovala,“ povedal.

Neskrývané výhrady k činnosti ZMOS-u potvrdil TASR primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý zároveň oznámil zámer krajského mesta vystúpiť zo združenia a vstúpiť do Únie miest Slovenska (ÚMS). Rybníček potvrdil záujem uchádzať sa o post prezidenta ÚMS na jej sneme 21. júna. Do únie majú záujem vstúpiť podľa jeho slov aj mestá Žilina, Košice, Banská Bystrica a Nitra. Rybníček nevie, či tieto mestá plánujú aj odísť zo ZMOS-u. Na odchod sa ale podľa jeho slov chystá Trnava, ktorá pôsobí aj v únii. Zmeny inicioval Rybníček, ktorý kritizuje ZMOS za to, že dosiaľ nebolo schopné prísť s dokumentom, ktorý by zadefinoval reformu verejnej správy. Problém vidí aj v tom, že ZMOS pracuje len reaktívne. “Len reaguje na to, čo vláda pripraví a nie je schopné stopnúť návrhy, ktoré majú negatívny dosah na samosprávu,” povedal Rybníček. V tejto súvislosti upozornil i na sociálny balík, ktorý má koalícia predložiť na júnovú schôdzu.

Sýkora na túto kritiku reagoval aj počas príhovoru na sneme. Upozornil, že fungovanie a činnosť ZMOS-u závisí od aktivity všetkých jeho členov, pričom poukázal na fakt, že napríklad v kritizovanej Komore miest často dochádza k tomu, že neprítomnosťou primátorov nie je orgán uznášaniaschopný. Je zároveň presvedčený, že výhrady, ktoré na tohtoročných zasadnutiach Rady ZMOS formulovala časť primátorov, nie sú opodstatnenými dôvodmi na vnútorné štiepenie združenia.

Odporúčame aj:

Verí, že zlepšenie prinesie rozšírené zasadnutie Komory miest za účasti všetkých primátorov členských miest, čiže vytvorenie akejsi platformy primátorov, taktiež povinné paritné zastúpenia primátorov a starostov z jednotlivých regionálnych združení v orgánoch ZMOS-u a opätovné zavedenie tzv. tajomníka komory, zodpovednej osoby z Kancelárie ZMOS, ktorý by sa venoval agende danej komory.

Tohtoročný 30. snem je zároveň i volebným snemom, na ktorom sa bude voliť nový predseda združenia. Kandiduje starostka obce Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová, starosta obce Píla Radovan Mičunek, primátor mesta Nováky Dušan Šimka a primátor mesta Liptovsky Hrádok Branislav Tréger.

Výsledky volieb by mohli byť známe už stredu večer.


Join the Conversation