Maďarská vláda k protikorupčnej správe: Odporúčania sme splnili

Snahy Maďarska v boji proti korupcii v parlamente a súdnictve sú stále nedostatočné, píše sa v dokumente expertov Rady Európy, ktorí sa zameriavajú na boj proti korupcii.

2735
2735

Budapešť 1. augusta (TASR) – Maďarská vláda považuje za významný výsledok, že Maďarsko splnilo odporúčania výročnej správy Skupiny štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO) v prípadoch, keď tieto odporúčania riešili skutočné problémy.

V reakcii na zverejnenie správy skupiny GRECO to na internetovej stránke vlády kormany.hu uviedlo vo štvrtok ministerstvo vnútra.

Snahy Maďarska v boji proti korupcii v parlamente a súdnictve sú stále nedostatočné, píše sa v dokumente expertov Rady Európy, ktorí sa zameriavajú na boj proti korupcii.

Správa, ktorú vo štvrtok (1.8.) zverejnili experti GRECO a ktorá je zameraná na predchádzanie korupcie u členov parlamentu, sudcov a prokurátorov, uvádza, že iba päť z 18 odporúčaní vydaných pred štyrmi rokmi bolo implementovaných na “uspokojivej úrovni”.

“Maďarsko s už prijatými opatreniami je porovnateľné v medzinárodnom meradle. Splnilo všetky odporúčania týkajúce sa trestných činov korupčného charakteru, ale aj v ďalších odporúčaniach predbehlo viaceré členské krajiny Európskej únie,” píše sa v reakcii rezortu vnútra.

“Pri presadzovaní odporúčaní maďarská vláda v každom prípade brala do úvahy záujmy štátu, preto si Budapešť vyhradzuje právo v prípade rozdielnych názorov uplatniť svoj postoj. Boj proti korupcii je spoločným záujmom, preto sa maďarský kabinet snaží aj naďalej o spoluprácu s predstaviteľmi skupiny GRECO. Súčasne však považuje za nevyhnutné, aby príslušný dialóg prebiehal na základe odborných argumentov a faktov,” zdôraznilo ministerstvo vnútra.

Vláda prijala množstvo opatrení na potlačenie korupcie. Sprísnila trestné sadzby, zaviedla prísnejšie pravidlá verejného obstarávania a na rozdiel od obdobia ľavicovej vlády zákony zabezpečujú väčšiu transparentnosť. O snahách maďarskej vlády podľa rezortu vnútra svedčí aj skutočnosť, že objem štátneho majetku v uplynulých rokoch výrazne stúpol.

Maďarsko vo výročnej správe GRECO doposiaľ nefigurovalo, pretože vláda v Budapešti nesúhlasila so zverejnením tej časti správy, ktorá sa týka Maďarska. Výročná správa za rok 2018 bola doposiaľ celkovo štvrtou v poradí.

Vo štvrtok zverejnená správa dospela k záveru, že úroveň dodržiavania odporúčaní v Maďarsku je “globálne neuspokojivá” – a preto, pre nesúlad s navrhnutými odporúčaniami, bude táto krajina aj naďalej podliehať postupu skupiny GRECO.

Odborníci Rady Európy naznačili, že sú “obzvlášť sklamaní”, že maďarské orgány v príliš mnohých prípadoch neposkytli dodatočné informácie a že za takmer pol druha roka od prijatia správy z roku 2017 sa nedosiahol žiaden ďalší pokrok, čo sa týka odporúčaní ešte z roku 2015.

Spravodajca TASR Ladislav Vallach


Join the Conversation