Masterplan má Prešovu pomôcť riešiť problémy v doprave

Jeho cieľom je najmä zlepšenie dopravnej situácie v centre i v jeho okrajových častiach.

52
52

Prešov 12. februára (TASR) – Mesto Prešov má po tridsiatich rokoch vypracovaný Strategický plán udržateľného rozvoja dopravy v meste, takzvaný Masterplan. Má mestu pomôcť v rozvoji dopravnej infraštruktúry. Jeho cieľom je najmä zlepšenie dopravnej situácie v centre i v jeho okrajových častiach.

“Filozofia Masterplanu je v maximálnom využití investícií, ktoré sa ponúkajú. To znamená podporovať ich, ale na druhej strane vyjsť im v ústrety v tom, že ihneď, ako sa daná investícia vybuduje, tak obmedzovať kapacity pre automobilovú dopravu v meste. Napríklad po Levočskej ulici budú dva pruhy iba pre autobusy a cyklistov, obmedziť prejazdnosť centra mesta, maximálne skvalitniť verejnú dopravu, investovať do ciest pre peších a vylepšovať sieť pre cyklistov,” uviedol tvorca dokumentu Jan Kašík z českej spoločnosti NDCon, s.r.o. Praha.

Najväčším problémom v Prešove je podľa jeho slov počet vozidiel, ktoré cez mesto prechádzajú alebo doň prichádzajú. Ide o objem, ktorý je väčší ako kapacita ciest, ktoré sú k dispozícii. “Preto je 60 percent všetkých riadených križovatiek preťažených. Negatívne to ovplyvňuje i verejnú dopravu, ktorá, žiaľ, zdieľa úplne rovnakú infraštruktúru. Extrémna situácia nastáva na východnej hranici mesta na hranici s Ľuboticami, kde prechádza 40.000 vozidiel denne a zároveň intenzívna mestská hromadná doprava. Dá sa povedať, že je to v rámci mestskej siete najvyššia hodnota na Slovensku. Vyššie sú iba na diaľniciach a v intravilánoch miest,” vysvetlil Kašík.

“Je to dokument, na ktorý sme dlho čakali. Nastaví do budúcnosti stratégiu v tom, ako chceme riešiť dopravu v meste Prešov. Výstupom je viac ako sto samostatných projektov. Verím, že nájdeme zdroje na ich financovanie v budúcnosti, aby sme Prešovčanom priniesli kvalitnejšiu dopravu,” uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Dokument je podľa jej slov stavaný tak, že má tzv. akčnú časť. “To znamená opatrenia, ktoré vieme urobiť hneď, kde sú potrebné finančné prostriedky a vieme ich zrealizovať do roku 2025, a finálny cieľ je rok 2040,” vysvetlila Turčanová.

Zhustená premávka či pravidelne sa tvoriace kolóny automobilov v ranných a popoludňajších hodinách by po aplikácii Masterplanu do praxe mali byť podľa radnice minulosťou. Masterplan pomôže aj pri koordinovaní a plánovaní veľkých investícií a rekonštrukcií križovatiek.

Jedným z problémov, ktoré Masterplan rieši, je aj dostavanie dôležitých obchvatov mesta Prešov, pričom predpokladá, že po dokončení západného a severného obchvatu sa počet vozidiel prechádzajúcich cez mesto zníži o polovicu.

V oblasti mestskej hromadnej dopravy dokument odporúča modernizáciu vozidiel a vyšší počet trolejbusov a elektrobusov. Pri konkrétnych opatreniach odporúča napríklad aj vytvorenie trolejového vedenia pri Rusínskej ulici, ktoré by umožnilo zmenu trasy linky č. 8 a tým aj výrazné skrátenie cesty na sídlisko Sekčov.

Prešov má Masterplan ako tretie mesto na Slovensku a financovalo ho z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Náklady na jeho realizáciu predstavovali sumu 687.840 eur s DPH.


Join the Conversation