Mesto Stropkov preinvestuje na rekonštrukciu cintorínov 153.000 eur

Práce začali na spevnených plochách, rozvodoch vody, elektriny a verejnom osvetlení. Postupnou obnovou prejde aj nevyužívaná stavba na novom cintoríne, ktorú plánujú prestavať na kaplnku.

809
809

Stropkov 22. septembra (TASR) – Stropkovská samospráva preinvestuje do konca októbra na rekonštrukcii starého aj nového cintorína takmer 153.000 eur. Hovorca mesta Peter Novák pre TASR uviedol, že práce začali na spevnených plochách, rozvodoch vody, elektriny a verejnom osvetlení. Postupnou obnovou prejde aj nevyužívaná stavba na novom cintoríne, ktorú plánujú prestavať na kaplnku.

„Na tunajších cintorínoch neprebehla výraznejšia rekonštrukcia niekoľko desaťročí, v niektorých lokalitách sa nachádzajú chodníky i verejné priestranstvá v pôvodnom stave. Na spevnených plochách je rozpadnutý asfalt, hlavne počas jesenných sviatkov sa tieto problémy prejavujú najviac,“ opísal aktuálny stav cintorínov vedúci strediska mestského podniku Služba Dušan Lukáč. Podľa jeho slov do značnej miery sa pod poškodenie komunikácií podpísala aj skutočnosť, že tadiaľ často prechádzajú mechanizmy spoločností, ktoré zabezpečujú osadzovanie hrobových miest a pomníkov.

„Aktuálne pracujeme na výstavbe nových parkovísk pred vstupom na cintorín. V jeho areáli rekonštruujeme všetky spevnené plochy, ktoré budú po novom vyložené zámkovou dlažbou. Chodníky budú odvodnené a projektované sú tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu mechanizmami. Po ukončení prác budú pre návštevníkov vybudované tri nové zdroje vody, doteraz mohli využívať len jeden provizórny kohútik. Realizujeme tiež prípravu pre nové verejné osvetlenie a rozhlas, ktoré plánujeme zahrnúť do investičných aktivít na budúci rok,“ uviedol Lukáč.

Novinkou bude pietna zóna pri plánovanej kaplnke. Tú vytvoria z nedokončeného objektu v strede cintorína, ktorý tam stojí niekoľko desaťročí. Priestranstvo okolo kaplnky bude pokryté zámkovou dlažbou a osadia tu lavičky. Aj túto časť investície chcú dokončiť v budúcom roku. Mesto má zámer zriadiť tiež kolumbárium na uloženie urien.

In this article


Join the Conversation