Na trhových konzultáciách k Višňovému sa zúčastnilo 24 spoločností

Cieľom prípravných trhových konzultácií je získať podnety a pripomienky odbornej verejnosti k pripravovanému zámeru verejného obstarávateľa.

2748
2748

Bratislava 1. augusta (TASR) – Na prípravných trhových konzultáciách k dostavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala sa zúčastnilo 24 stavebných a projektových spoločností. Prítomní boli tiež zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, odbornej verejnosti a tretieho sektora. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Stretnutie s odbornou verejnosťou, takzvané prípravné trhové konzultácie, sa uskutočnilo v stredu (31. 7.). Diskutovalo sa o nastavení a príprave súťažných podmienok tendra a prípadných rizikách nedokončenej stavby. Cieľom prípravných trhových konzultácií je získať podnety a pripomienky odbornej verejnosti k pripravovanému zámeru verejného obstarávateľa.

“Cieľ NDS je jednoznačný, vyhlásiť čo najkvalitnejší tender, ktorý zabezpečí čo najrýchlejšiu dostavbu úseku. Na stretnutí zaznel celý rad podnetných návrhov, išlo o otvorenú diskusiu. Takto otvorene sa podľa mojich informácií so spoločnosťami pred prípravou súťaže ešte nikto nerozprával,” skonštatoval investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. Diaľničiari podnety firiem vyhodnotia a zapracujú do súťažných podmienok, aby sa v maximálnej možnej miere predišlo prípadným nedorozumeniam a zdržaniam v procese obstarávania.

NDS priblížila, že na čo najrýchlejšie dokončenie úseku je proces verejného obstarávania rozfázovaný na štyri etapy. Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, ktorého sa týkali prípravné trhové konzultácie. Nasledovať bude súťaž na stredisko údržby vrátane operátorského pracoviska, ako tretie sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie.

Všetky podklady zo stretnutia odbornej verejnosti vrátane prezentácie investičného riaditeľa NDS budú zverejnené a k dispozícii všetkým potenciálnym uchádzačom.

Spoločnosti zároveň môžu NDS poslať vyplnený dotazník s konkrétnymi podnetmi, návrhmi a pripomienkami k vyhláseniu súťaže na stavbu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Po konzultáciách sa termín na zasielanie predĺžil z 2. do 9. augusta, aby spoločnosti mali dostatok času na prípravu.

NDS v marci ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť.


Join the Conversation