Národnostné školy majú štyri nové rámcové učebné plány

Štátny tajomník MŠVVŠ SR Peter Krajňák skonštatoval, že práca odboru, ktorý sa venuje národnostným menšinám, prináša konkrétne výsledky.

558
558

Bratislava 16. septembra (TASR) – Štyri rámcové učebné plány pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vyučovaním jazyka národnostnej menšiny pripravil Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Nadobudli účinnosť 1. septembra 2017 a reagujú na potrebu starostlivosti o kvalitu vzdelávania na národnostných školách. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Most–Híd Klára Debnár.

“Novými dokumentmi sú Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny a Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny,” spresnila Debnár.

Podľa riaditeľky odboru Márie Prékop prípravy plánov prebiehali v minulom školskom roku s cieľom zaplniť deficit chýbajúcich rámcov pre vyučovanie žiakov základných a stredných škôl z národnostných menšín. “Prípravou týchto učebných plánov sme reagovali na potreby maďarskej, rómskej a nemeckej národnostnej menšiny, ktoré prostredníctvom svojich stavovských organizácií avizovali problémy s chýbajúcimi učebnými plánmi,” zdôraznila.

Štátny tajomník MŠVVŠ SR Peter Krajňák skonštatoval, že práca odboru, ktorý sa venuje národnostným menšinám, prináša konkrétne výsledky. “Pred nami stoja aj ďalšie úlohy v oblasti prípravy iných koncepčných materiálov, ktoré doteraz chýbali a vyžadujú si ich školy s vyučovacím jazykom maďarským a zároveň školy, kde sa rozbieha systematizácia vzdelávania menej početných národnostných menšín,” poznamenal štátny tajomník.

Nové učebné plány sú zverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.

In this article


Join the Conversation