Narodný projekt prinesie systém certifikácie digitálnych zručností

Uskutočnenie projektu podľa ÚPVII posilní efektívne riadenie ľudských zdrojov, pretože zamestnávatelia potrebujú poznať presnú úroveň digitálnych kompetencií súčasných i budúcich zamestnancov.

54
54

Bratislava 15. mája (TASR) – Vytvorenie jednotného systému pre hodnotenie a certifikáciu digitálnych zručností je zmyslom projektu Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART. Bude vyhodnocovať úroveň digitálnych zručností občanov starších ako 15 rokov vrátane nezamestnaných a seniorov. Médiá o tom v stredu informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý je autorom projektu.

Úrad zverejnil vyzvanie na projekt. Následná certifikácia digitálnych kompetencií občanov jednoznačne overí splnenie kvalifikačného predpokladu v informatike na úrovniach A1 až B2. “V súčasnosti existuje široká ponuka certifikátov pre overenie jednotlivých zručností, žiadny však nie je taký, ktorý by kompletne určil všeobecné úrovne digitálnych kompetencií,” vysvetlil úrad vicepremiéra. Svoje digitálne kompetencie a úroveň zručností budú vedieť identifikovať aj seniori a budú si môcť vedieť vybrať primeranú elektronickú službu.

Uskutočnenie projektu podľa ÚPVII posilní efektívne riadenie ľudských zdrojov, pretože zamestnávatelia potrebujú poznať presnú úroveň digitálnych kompetencií súčasných i budúcich zamestnancov. Zamestnanci zasa budú presne vedieť, akú úroveň potrebujú, aby sa vedeli uplatniť. “Partnermi, ktorých úlohou bude zabezpečovať samotnú certifikáciu, budú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,” informoval úrad vicepremiéra.

Na projekt je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 8,441 milióna eur. Na februárovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) – prioritná os 7.

Vyzvanie na projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 16. august 2019.


Join the Conversation