Nemocnice v Trenčianskom kraji hľadajú dodávateľa liekov za 4,7mil eur

Pri výbere sa využije elektronická aukcia, lehota na predkladanie ponúk je do 30. októbra 2017, minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané, je do 30. júna budúceho...

564
564

Považská Bystrica 2. októbra (TASR) – Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici hľadá dodávateľa liekov pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnila považskobystrická nemocnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ako sa uvádza vo vestníku ÚVO, predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby nemocníc v Považskej Bystrici, Bojniciach a v Myjave v rozsahu schváleného liekového formulára, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 4,7 milióna eur. Zákazka sa delí na 88 častí, podľa druhov liekov.

Pri výbere sa využije elektronická aukcia, lehota na predkladanie ponúk je do 30. októbra 2017, minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané, je do 30. júna budúceho roka. Uchádzač musí mať platné rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, ktoré musí byť súčasťou ponuky uchádzača.

In this article


Join the Conversation