Nitrianska mestská polícia hľadá nových členov hliadok

Záujem o prácu v ozbrojených zboroch u mladej generácie podľa vedenia MsP klesá a mnoho mladých ľudí nie je fyzicky a psychicky vhodných na tento typ práce.

76
76

Nitra 11. januára (TASR) – Nitrianska mestská polícia (MsP) začala s náborom nových pracovníkov, ktorí sa majú stať členmi hliadok v uliciach mesta. Na svojej internetovej stránke informuje, že výberové konanie sa bude konať 28. februára v priestoroch MsP na Cintorínskej ulici.

MsP v Nitre sa už dlhší čas snaží získavať do svojich radov nových príslušníkov. Záujem o prácu v ozbrojených zboroch u mladej generácie však podľa vedenia MsP klesá a mnoho mladých ľudí nie je fyzicky a psychicky vhodných na tento typ práce. Personálne problémy pred časom priznala aj radnica, keď v jednom zo svojich dokumentov uviedla že: „… je veľmi problematické získať do pracovného pomeru štandardne schopného človeka, ktorý zároveň musí vyhovovať zákonným požiadavkám.“

V rámci nového náboru ponúka MsP budúcim zamestnancom trinásty plat vo výške 75 percent zmluvnej mzdy, päť dní dovolenky navyše, šesťdňový rehabilitačný pobyt, stabilizačný finančný príspevok po každých piatich odpracovaných rokoch i príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Úspešní uchádzači budú mať nárok aj na stravné lístky, každoročné preventívne lekárske prehliadky i očkovanie proti infekčným ochoreniam zdarma. Získajú tiež zbrojný preukaz, pravidelné tréningy sebaobrany a budú mať nárok na bezplatné využívanie fitness centra.

Úspešní uchádzači musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a vek minimálne 21 rokov. Okrem toho musia mať zdravotnú a psychickú spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci, ovládať jazdu na bicykli a vlastniť vodičský preukaz skupiny B. Okrem ústneho pohovoru absolvujú počas výberového konania aj fyzické testy, psycho-diagnostické vyšetrenia a diktát a sloh zo slovenského jazyka.


Join the Conversation