North Dakota State University Wind Symphony Orchestra v Bratislave

Dychový symfonický orchester North Dakota State University (1904) na svojom prvom medzinárodnom turné zavíta aj do Bratislavy.

164
164

Bratislava 17. mája (OTS) – V utorok 21. mája 2019 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu uvedie pestrý program symfonických diel svetoznámych (Eric Whitacre, John Philip Sousa, Aaron Copland, Leonard Bernstein), aj menej známych skladateľov v úprave pre dychový orchester. Päťdesiat mladých umelcov totiž na pódiu ovláda výhradne dychové nástroje (okrem dvoch kontrabasov). Dirigent Warren D. Olfert je riaditeľom a dirigentom viacerých orchestrov a profesorom hudby na North Dakota State University.

Koncert organizuje občianske združenie Ars ante portas v spolupráci s agentúrou The Prague Concert Co. a je súčasťou tradičného cyklu letných benefičných koncertov. Ďalšie koncerty budú v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2019:
Sobota, 8. jún 2019: Denver Young Artists Orchestra
Nedeľa, 23. jún 2019: New England Conservatory
Piatok, 2. august 2019: London School Symphony Orchestra

Koncert bude odštartovaním 17. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine. Na úvod podujatia sa na podnet ambasádora, ktorým je námestník primátora hl. mesta Slovenska Bratislavy Ing. Juraj Káčer, vzájomne vyzvú starostovia mestských častí Bratislava-Lamač (7772 obyvateľov) a Bratislava-Vajnory (5777 obyvateľov) do priateľského súboja v rámci Svetového dňa výziev (World Challenge Day, koordinátor Ján Holko, Asociácia športu pre všetkých) v stredu 29. mája 2019: Kde sa tohto roku rozhýbe viac obyvateľov v minimálne 15 minútovom organizovanom telesnom pohybe (telocvik, beh, tanec, futbal, tenis)? Kde rozkrútia viac kolies proti rakovine? Kde vyzbierajú viac do zbierkových pokladničiek Nadácie Výskum Rakoviny?

Publikum, a hlavne obyvateľov Vajnor a Lamača prídu pozdraviť a povzbudiť žiaci Základných umeleckých škôl Istrijská 22 a ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 s hudobným vystúpením žiakov spoločného dychového orchestra “FOR Bratislava junior”. V ich podaní zaznie skladbička La Morisque. Jej autorom je Tielman Susato. Žiaci Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského pod vedením šikovných pedagógov pripravili výtvarné práce na tému podujatia, ktoré si bude možné zakúpiť v prospech benefície koncertu.
Zriaďovateľom spomenutých základných umeleckých škôl je Bratislava – hlavné mesto SR.

Vstupné na koncert je 5 €, resp. 3 € pre seniorov nad 62 rokov, mládež do 18 rokov a ZŤP.
Predaj vstupeniek sieť predajní a www.ticketportal.sk
Agentúra Kováčová, tel. 0950 532 692
Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040

Počas koncertu je možné podporiť zbierku Nadácie Výskum Rakoviny (zaregistrovaná na MV SR) na podporu vedecko-výskumných projektov.
Partneri koncertu: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, časopis in.ba, teraz.sk.
Charitatívny partner: Nadácia Výskum Rakoviny


Join the Conversation