O granty v komunitnom projekte sa možno uchádzať do 15. februára

Zaslané projekty bude hodnotiť nezávislá odborná komisia. Nadácia chce podporiť 20 najlepších z nich a každý môže získať grant do 1500 eur.

114
114

Bratislava 16. januára (TASR) – Mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy zo Slovenska sa môžu uchádzať o grant pre svoje regionálne komunitné projekty zo sumy 30.000 eur od Nadácie VÚB.

Podmienkou úspechu v programe Zamestnanecké granty s podtitulom Pomôžte svojej komunite je účasť jednotlivca či viacerých zamestnancov z uvedenej banky na spoločnej práci. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. februára.

“Opäť prichádzame s výzvou pre zmysluplné občianske iniciatívy. Adresujeme ju aj pracovníkom našej banky, ktorí si dali predsavzatie byť ako dobrovoľníci aktívnejšou súčasťou diania vo svojom okolí. Grantový program je o spájaní síl jednotlivcov s neziskovými organizáciami, z ktorého budú mať úžitok celé obce či mestské časti. Tešíme sa na to, čo dobré vzíde z našej podpory,” hovorí predseda správnej rady nadácie Alexander Resch.

Zaslané projekty bude hodnotiť nezávislá odborná komisia. Nadácia chce podporiť 20 najlepších z nich a každý môže získať grant do 1500 eur. Víťazné projekty budú známe v marci a realizované v období od apríla do októbra.

Zámerom iniciatívy je podpora verejnoprospešných aktivít, ktoré majú potenciál zveľaďovať a revitalizovať miestne lokality pre spoločný život a stretávanie sa, ekologické iniciatívy, inovatívne projekty s cieľom šíriť osvetu, kultúru, tradície a myšlienku dobrých vzťahov v komunitách.

Za 12 rokov bolo podporených 292 projektov a na zapojenie sa do grantového systému zareagovalo takmer 1600 bankových zamestnancov. Napríklad vlani mala podporený projekt Bratislavská kynologická záchranárska brigáda. V rámci neho vytvorila skupina dobrovoľníkov výcvikové centrum v Rohožníku pre záchranárske psy, ktoré pomáhajú pri hľadaní stratených ľudí v lesoch či ruinách. Tiež bol realizovaný projekt obnovy farskej pece v kastelánskej izbe na hrade Lietava, obľúbenej rodinnej turistickej destinácie v Žilinskom kraji.

Informácie o grantovom programe sú na stránke www.nadaciavub.sk.


Join the Conversation