Obecné školy nemajú platiť koncesionárske poplatky

Potvrdzuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré o tejto veci rokovalo s Ministerstvom kultúry (MK) SR.

358
358

Bratislava 30. augusta (TASR) – Obecné a mestské školy sú oslobodené od koncesionárskych poplatkov. Potvrdzuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré o tejto veci rokovalo s Ministerstvom kultúry (MK) SR. Niektoré samosprávy mali totiž v úhrade týchto poplatkov školami a školskými zariadeniami v pôsobnosti miest a obcí nejasnosti.

“Tie spočívali v tom, že pri školách bez právnej subjektivity, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo obec, sú zamestnanci školy vnímaní ako zamestnanci obce, a to podľa údajov Sociálnej poisťovne. To vytváralo predpoklady na platenie koncesionárskych poplatkov napriek tomu, že spomínaní zamestnanci obce boli v skutočnosti učiteľmi v obecnej škole,” vysvetlil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Postoj rezortu kultúry bol podľa ZMOS-u jasný. Školy sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené bez ohľadu ich právneho postavenia. “Teda bez rozdielu, či ide o právne subjekty alebo ide o školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity,” povedal predseda ZMOS-u Michal Sýkora.

Ten zároveň upozorňuje, že každá samospráva by si mala kontrolovať počet zamestnancov evidovaných v Sociálnej poisťovni, aby v prípade spájania zamestnancov školy s ostatnými zamestnancami mohla pri stanovovaní sadzby argumentovať štruktúrou zamestnancov, čím vyberateľ úhrady upraví sadzbu podľa skutočného počtu zamestnancov obce – to znamená okrem starostu a zamestnancov škôl zriadených obcou. “Súčasne je potrebné tieto skutočnosti riešiť s RTVS,” dodal Sýkora.

Kontakt a ďalšie informácie sú publikované na internetovej adrese https://uhrady.rtvs.sk/.

In this article


Join the Conversation