OSN upriamila pozornosť na biodiverzitu, stravu a zdravie ľudí

za posledných 100 rokov zmizlo z polí roľníkov vyše 90 percent poľnohospodárskych kultúr.

68
68

New York 22. mája (TASR) – Naša biologická rozmanitosť (biodiverzita), naša strava, naše zdravie – to je v roku 2019 téma Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti. Pripadá na 22. mája a ľudstvo si ním pripomína dátum podpisu Dohovoru o biologickej rozmanitosti.

V súčasnosti majú ľudia prístup k väčšej rozmanitosti potravín, než mali rodičia či starí rodičia. Avšak hoci sa ponúkané potraviny stávajú čoraz pestrejšími, celkovo sa strava – teda to, čo ľudia reálne jedia – stáva jednotvárnejšou, čo predstavuje riziko, upozornila Organizácia Spojených národov.

Počas osláv Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti (biodiverzity) treba dôraz položiť na biodiverzitu ako základ nášho stravovania a na zdravie ako na základný katalyzátor transformácie potravinových systémov a zlepšenia zdravia ľudí, konštatovala OSN.

Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti OSN upriamuje pozornosť na využívanie a rozširovania poznatkov o závislosti potravinových systémov, stravovania a zdravia od biologickej rozmanitosti a udržateľnosti rozvoja ekosystémov.

Ďalej OSN upozornila, že za posledných 100 rokov zmizlo z polí roľníkov vyše 90 percent poľnohospodárskych kultúr. Polovica z mnohých druhov domácich živočíchov a zvierat už neexistuje a v 17 hlavných rybolovných miestach na svete sa v súčasnosti loví až za hranicou ich udržateľnosti.

V dôsledku toho sa vytráca agrobiodiverzita a zároveň aj nevyhnutné poznanie z tradičnej medicíny a lokálnych produktov a potravín. Strata rozmanitosti produktov a potravín vedie k chorobám a rozvoju zdravotných rizík, akými sú diabetes (cukrovka), zvýšená hmotnosť až obezita či nedostatočná výživa, a to má priamy dosah na prístupnosť k tradičným liečivám.

Definitívny text Dohovoru o biologickej rozmanitosti bol prijatý a schválený 22. mája 1992 v kenskej metropole Nairobi. Na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) – známej aj ako Summit Zeme -, ktorá sa konala v júni 1992 v Riu de Janeiro, bol otvorený na podpis. Dokument vstúpil do platnosti 29. decembra 1993, keď v sídle OSN v New Yorku boli uložené ratifikačné listiny tridsiatej zmluvnej krajiny.

Pôvodne bol práve tento dátum – 29. december – vyhlásený za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Dokument o biodiverzite sa poníma ako praktický nástroj na realizovanie a podporu trvalo udržateľného rozvoja a na zachovanie biodiverzity. V samotnom Dohovore sa uznáva, že nejde len o “prežitie” rastlinných a živočíšnych druhov, mikroorganizmov a ekosystémov, ale aj o človeka, jeho potreby, bezpečné potraviny a možnosti prípravy nových liekov, ako i o pitnú vodu a zdravé ovzdušie.

Sekretariát Dohovoru o biologickej rozmanitosti má sídlo v Montreale a jeho hlavnou úlohou je pomáhať vládam na svete aplikovať Dohovor a jeho pracovné programy, organizovať stretnutia, pripravovať a vydávať dokumenty na tému biodiverzity a zabezpečovať koordináciu a spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami s cieľom zbierať a ďalej šíriť informácie o stave biodiverzity.

OSN v decembri 2000 vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, aby sa zvýšilo povedomie o existencii i nevyhnutnosti zachovania biologickej rozmanitosti. VZ OSN vyhlásilo tento deň na pamiatku schválenia Dohovoru.


Join the Conversation