Platia prísnejšie pravidlá týkajúce sa výbušných prekurzorov

Pravidlá, ktoré vstúpili do platnosti, uľahčia zároveň cezhraničný prístup orgánov činných v trestnom konaní a justičných orgánov k finančným informáciám v priebehu vyšetrovania trestných činov.

1460
1460

Brusel 1. augusta (TASR) – Európska komisia (EK) vo štvrtok pripomenula, že 1. augusta vstupujú do platnosti prísnejšie celoeurópske pravidlá týkajúce sa výbušných prekurzorov.

Nové pravidlá pomôžu predchádzať teroristickým činom obmedzením prístupu k nebezpečným látkam a posilnením záruk a kontrol pri predaji nebezpečných chemikálií, ktoré môžu byť použité na výrobu improvizovaných výbušnín.

Nové opatrenia znamenajú zákaz niektorých chemických látok, harmonizujú pravidlá pre klasické aj internetové nákupy, obmedzia prístup širokej verejnosti k nebezpečným látkam prostredníctvom udelenia licencie na získanie prekurzorov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia, a umožňujú lepšiu reguláciu a zdieľanie informácií medzi spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi.

Pravidlá, ktoré vo štvrtok vstúpili do platnosti, uľahčia zároveň cezhraničný prístup orgánov činných v trestnom konaní a justičných orgánov k finančným informáciám v priebehu vyšetrovania trestných činov.

Medzi nové opatrenia patrí aj priamy prístup zodpovedných orgánov, úradov na vymáhanie majetku a protikorupčných orgánov k bankovým informáciám, ktoré sú uložené v centralizovaných národných registroch bankových účtov.

Nový právny rámec zaistí tiež väčšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi útvarmi, Europolom a finančnými spravodajskými jednotkami, pričom bude spoľahlivo zachovaná ochrana údajov v súlade s Chartou základných práv.

Členské štáty EÚ majú teraz 18 mesiacov k dispozícii na implementáciu nových pravidiel prístupu k prekurzorom výbušnín a dva roky na zavedenie pravidiel týkajúcich sa finančného výkazníctva.

Spravodajca TASR Jaromír Novak


Join the Conversation