Po sovietskej armáde ostali na Slovensku viaceré envirozáťaže

Ministerstvo životného prostredia ich celkovo eviduje 33, z toho 24 je už sanovaných a ďalších deväť treba ešte dosanovať.

320
320

Bratislava 21. augusta (TASR) – Na Slovensku sa ešte stále nachádzajú environmentálne záťaže, ktoré sú pozostatkami po prítomnosti sovietskej armády. Ministerstvo životného prostredia ich celkovo eviduje 33, z toho 24 je už sanovaných a ďalších deväť treba ešte dosanovať, priblížil pre TASR jeho hovorca Tomáš Ferenčák.

V minulosti envirorezort podporil sanáciu siedmich lokalít v Ivachnovej, Sliači, Lešti, Rimavskej Sobote, Komárne a Nemšovej. V súčasnosti sa pripravuje sanácia ďalšej lokality, a to Sliač – produktovod. “Je 28 rokov od pádu socializmu. A v životnom prostredí pred sebou stále tlačíme dedičstvo,” povedal minister László Sólymos (Most-Híd).

Lokalita na Sliači je bývalou základňou sovietskej armády. Produktovod Vlkanová – Sliač bol ku koncu prevádzky vo veľmi zlom technickom stave, na viacerých miestach bol poškodený a unikal tam letecký benzín. Produktovod poškodili vojaci sovietskej armády, aby mohli predávať letecký benzín pre nelegálny obchod.

“Produktovod je už v súčasnosti odstránený a terén, cez ktorý viedol, je zrekultivovaný. V jeho bezprostrednom okolí sa odstránila aj kontaminovaná zemina. Sanácia v jeho širšom okolí – na jeho trase mimo areálu Letiska Sliač – sa však neuskutočnila napriek tomu, že prieskum preukázal znečistenie okolia. Trasa produktovodu mimo vojenských areálov viedla cez polia, na ktorých sa pestujú poľnohospodárske plodiny,” priblížil envirorezort.

Od chvíle, keď vojská piatich štátov vtedajšieho vojenského zoskupenia Varšavskej zmluvy (Zväz sovietskych socialistických republík – ZSSR, Poľská ľudová republika – PĽR, Maďarská ľudová republika – MĽR, Nemecká demokratická republika – NDR, Bulharská ľudová republika – BĽR) obsadili bývalú Československú socialistickú republiku (ČSSR), uplynulo dnes 49 rokov. Neskôr z nich ostali na jej území len sovietski vojaci.

In this article


Join the Conversation