Počet žiakov v školách v bratislavskom kraji rastie

V školskom roku 2017/18 je Bratislavský samosprávny kraj zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl.

497
497

Bratislava 28. septembra (TASR) – Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nastúpilo v školskom roku 2017/2018 18.015 žiakov, čo je o 239 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Zvýšený záujem a nárast počtu žiakov zaznamenali aj stredné odborné školy, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

“V Bratislavskom kraji pôsobí 10 centier odborného vzdelávania a prípravy, z toho osem je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a dve na školách iných zriaďovateľov. V Centre odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri Strednej odbornej škole chemickej vo Vlčom hrdle, ktoré vzniklo 1. septembra 2016, sa zvýšil počet žiakov oproti minulému roku o 46,” priblížila Forman s tým, že škola aj s podporou BSK aktívne rozvíja spoluprácu so Slovnaftom.

“Aj vďaka tejto spolupráci sa podarilo získať žiakov do študijného odboru chemik operátor, ktorý je v zozname študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,” dodala. Slovnaft podľa nej ponúka žiakom študujúcim vo vybraných odboroch benefity ako štipendium či príspevok na ubytovanie.

Podľa hovorkyne BSK stúpa záujem aj o technické odbory. V Strednej priemyselnej škole (SPŠ) strojníckej na Fajnorovom nábreží pribudlo 22 žiakov. V SPŠ elektrotechnickej na Hálovej ulici sa ich počet zvýšil o 43. Nárast počtu žiakov je aj v školách zameraných na oblasť služieb, napríklad v Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky stúpa záujem o odbory kaderník, vizážista, kozmetik.

V školskom roku 2017/18 je BSK zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, dve konzervatóriá, tri spojené školy a dve jazykové školy.

In this article


Join the Conversation