Poprad pripravil kastračný program pre túlavé mačky na sídliskách

Cieľom kastračného programu je znížiť počty mačiek v Poprade, najmä však na sídliskách a v blízkosti detských ihrísk, školských zariadení pre deti a mládež a zdravotníckych zariadení

805
805

Poprad 2. októbra (TASR) – Mesto Poprad pripravilo kastračný program pre túlavé mačky na sídliskách. Dôvodom je podľa samosprávy ich premnoženie spôsobené vhodnými podmienkami vrátane prikrmovania zo strany niektorých obyvateľov. „Snahy zakázať kŕmenie prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia sa ukázali ako neúčinné a nevymáhateľné,“ zdôvodnil hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

Mesto tvrdí, že premnožené mačky predstavujú možné zdravotné riziko aj pre obyvateľov, keďže dokážu prenášať ochorenia prenosné na človeka. To je dôvod, prečo samospráva pripravila reguláciu populácie túlavých mačiek prostredníctvom kastračného programu. „V spolupráci s veterinárnym lekárom pripravujeme opatrenia na zabránenie premnoženiu tzv. ferálnych alebo pouličných mačiek, ktorých domovom a prirodzeným prostredím je ulica. Takéto mačky by sa nemali vyháňať z prirodzených skrýš pri obydliach, keďže tam majú svoje miesto a zbavujú okolie škodcov. Na základe odporúčania Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad preto mesto zabezpečí odchyt, kastráciu a návrat mačiek do pôvodného prostredia,” uviedla Iveta Borňáková z Mestského úradu v Poprade.

Kastrovaná mačka podľa veterinára Pavla Duroňa nemigruje v prostredí za účelom vyhľadávania partnera a rozmnožovania, čím sa znižuje riziko súbojov medzi mačkami a následných vážnych zranení. Tie sa môžu končiť ťažkými infekciami až úhynom. „Takisto sa znižuje počet stretov mačiek s autami na ceste, ktoré sa často končia smrteľne. Kastráciou tak získavame mačku, ktorá nie je schopná rozmnožovania. Kastrovaná mačka pevne chráni svoje teritórium a hlavne zdroje potravy, čím vytláča ostatné mačky zo svojho okolia. Rozumne vedenou kastračnou kampaňou sa teda kontroluje populácia mačiek v priestore a znižuje sa množstvo potenciálnych prenášačov parazitárnych a infekčných ochorení, z čoho majú zase len úžitok obyvatelia,“ objasnil Duroň.

Cieľom kastračného programu je znížiť počty mačiek v Poprade, najmä však na sídliskách a v blízkosti detských ihrísk, školských zariadení pre deti a mládež a zdravotníckych zariadení. „Akcia bude vykonávaná výlučne za asistencie mestskej polície, ktorá zabezpečí v danej lokalite odchyt mačiek, ich odvoz na kastráciu a vypustenie späť do priestoru, v ktorom boli odchytené,“ dodal Galajda s tým, že každá mačka po kastrácii bude označená výstrihom v tvare V na pravom uchu.

In this article


Join the Conversation