Poslanci BSK budú rokovať aj o peniazoch na dotácie a memorande

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja má dnes na programe vyše dvadsať bodov v rámci posledného rokovania pred novembrovými voľbami do orgánov samosprávnych krajov.

523
523

Bratislava 29. septembra (TASR) – Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) dnes rozhodnú o alokácii prostriedkov v jednotlivých výzvach Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2018. Rokovanie o rozdelení dotácie pre výzvy na podporu kultúry, turizmu, vidieka, športu a mládeže je jedným z vyše dvadsiatky bodov dnešného posledného rokovania zastupiteľstva BSK pred novembrovými voľbami do orgánov samosprávnych krajov.

Poslanci budú tiež schvaľovať návrh na uzatvorenie memoranda, ktorého cieľom je skvalitniť a pre potreby pracovného trhu zefektívniť prípravu žiakov Strednej odbornej školy chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle, ktoré funguje i ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Ďalšie memorandum, o ktorom budú poslanci kraja rokovať, má špecifikovať postup v rámci projektového zámeru zriadiť v národnej kultúrnej pamiatke (NKP) kaštieľa a sýpky v Čunove regionálne Ekocentrum.

Poslanci kraja sa budú takisto zaoberať návrhom riešenia budúcej prevádzky divadla Ludus, jeho dočasného a nového trvalého sídla. Bodom rokovania je tiež aktualizácia investičného plánu BSK a možnosti jeho financovania.

Rokovanie sa v sídle BSK v Bratislave začína o 09.00 h

In this article


Join the Conversation