Posledná septembrová streda je zameraná na mliečny program v školách

Program distribúcie mlieka v školách súvisí so všeobecným cieľom Únie vytvoriť zdravšiu a telesne zdatnejšiu Európu.

445
445

Rím/Brusel 27. septembra (TASR) – Cieľom Svetového dňa mlieka v školách je upozorniť na svetovej úrovni aj na Slovensku na pozitíva mliečneho programu v školách a na priaznivé účinky konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Svetový deň mlieka v školách pripadá na poslednú stredu v septembri – v tomto roku je to 27. september.

Svetový deň mlieka v školách zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Európska komisia uverejnila 31. júla tohto roku tlačovú správu, v ktorej informovala o novom programe Európskej únie na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách. Nový program sa začal realizovať od prvého dňa nového školského roka 2017-2018.

Súčasťou programu, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky detí, je distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ako aj osobitné vzdelávacie programy. V rámci nich sa má zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy; potrebné je vysvetliť im, ako sa potraviny vyrábajú. Novým programom sa zlúčili a optimalizovali programy, z ktorých v minulom školskom roku malo prínos 20 miliónov detí, uvádza sa v tlačovej správe.

Z 250 miliónov eur, vyčlenených na financovanie tohto programu v prebiehajúcom školskom roku, EÚ určila približne 150 miliónov eur na ovocie a zeleninu a 100 miliónov eur na mlieko.

Program distribúcie mlieka v školách súvisí so všeobecným cieľom Únie vytvoriť zdravšiu a telesne zdatnejšiu Európu.

Vlády viacerých krajín zaviedli program mlieka v školách po druhej svetovej vojne. V tom čase išlo o to, aby sa podporila výživa obyvateľstva, zlepšila výchova v tejto oblasti a v neposlednom rade, aby sa rozvíjal priemysel súvisiaci s výrobou mlieka a mliečnych výrobkov. Najmä európske krajiny nasledovali príklad Francúzska, v ktorom “pohár mlieka v škole” presadil politik Pierre Mendes France v roku 1954.

Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku. Mlieko obsahuje látky dôležité pre energetické zabezpečenie existencie organizmu, je zdrojom minerálov, vitamínov a enzýmov. Navyše obsahuje základné živiny s vysokou využiteľnosťou a esenciálne látky, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám. V mlieku sa vyskytujú v dostatočnom množstve a vo vyváženom pomere.

In this article


Join the Conversation