Pre Bulharsko je 24. máj Dňom bulharskej osvety a kultúry

Z iniciatívy bulharského osvietenca Najdena Gerova (1823-1900) sa sviatok začal sláviť od roku 1851.

160
160

Sofia 24. mája (TASR) – Bulharsko slávi 24. mája Deň bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti. Tradícia sláviť tento deň – sviatok sv. Cyrila a Metoda – siaha v Bulharsku do 10.-11. storočia.

Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave pripravil pri tejto príležitosti tri podujatia: koncert mladých klaviristiek (21. mája); slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda a Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti v podaní študentov bulharistiky z Univerzity Komenského (23. mája) a 30. mája čítanie básní pre detí najmladšej bulharskej poetky Pete Dubarovovej (1962-1979) sú venované práve sviatku z 24. mája.

Z iniciatívy bulharského osvietenca Najdena Gerova (1823-1900) sa sviatok začal sláviť od roku 1851. Bulharská pravoslávna cirkev si uctievala pamiatku sv. Cyrila a Metoda 11. mája podľa juliánskeho kalendára. Po zavedení kalendára gregoriánskeho bol v roku 1916 cirkevný sviatok (sv. Cyrila a Metoda) a svetský (Deň bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti) zlúčený do jedného dňa – 24. mája.

V roku 1969 cirkevný sviatok umelo odčlenili od svetského a sviatky slávili oddelene: 11. a 24. mája. V roku 1990 poslanci bulharského parlamentu rozhodli, že 24. máj sa stane oficiálnym sviatkom – Dňom bulharskej osvety, kultúry a slovanskej písomnosti, priblížil spravodajský portál Novinite.bg.

V roku 863 Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi (Klimentom, Sávom, Angelárom, Naumom, Vavrincom a ďalšími) odišli z mesta Solún (vžitý slovenský názov pre starovekú Thessaloníké) na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo a kultúru. Pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť jazykom i kultúrou miestnemu obyvateľstvu.

Konštantín, skôr ako s bratom Metodom odišli na veľkomoravskú misiu, zostavil pre Slovanov hlaholiku. Do jazyka Slovanov preložili celú liturgiu (bohoslužobné texty) a časť Biblie. V tom čase išlo o prevratný čin, pretože pri bohoslužbách sa používali dovtedy len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina.

Na Slovensku sa Deň sv. Cyrila a Metoda slávi 5. júla; v Česku majú 5. júla ako Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda.

Pápež Ján Pavol II. v decembri 1980 vyhlásil svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy; cirkev slávi tento sviatok 14. februára.


Join the Conversation