Pred novým školským rokom investovala Prievidza do väčších opráv škôl

Vynovené priestory čakajú na žiakov základných i deti materských škôl.

315
315

Prievidza 27. augusta (TASR) – Pred novým školským rokom investovala samospráva Prievidze aj do väčších rekonštrukcií svojich školských zariadení. Vynovené priestory čakajú na žiakov základných i deti materských škôl.

Na obnovu svojho majetku, ktorú mesto realizuje, prípadne chce ešte realizovať v priebehu tohto roka, vyčlenilo vo svojom rozpočte takmer 1,44 milióna eur. Vyšší objem finančných prostriedkov nasmerovalo do materských škôl(MŠ), a to viac ako 940.000 eur, zvyšnú sumu do základných škôl (ZŠ), školských jedální a zariadení záujmového vzdelávania. “Menšie rekonštrukčné práce a obnova prebiehali počas júla i augusta vo viacerých školách v meste, samospráva však investuje zdroje aj do ich väčšej obnovy,” ozrejmil pre TASR hovorca mesta Michal Ďureje.

Do modernejšej budovy podľa neho nastúpia v septembri deti, ktoré navštevujú MŠ na Ulici J. Matušku, kde momentálne prebieha veľká rekonštrukcia za približne 615.000 eur, pričom práce by mal dodávateľ dokončiť najneskôr do 24. septembra. “Väčšou investíciou je i dostavba šatní a sociálneho zariadenia v ZŠ na Malonecpalskej ulici za približne 176.000 eur, ktorá bude hotová do konca septembra. Ďalších 30.000 eur investujeme do zateplenia budovy Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, na novom multifunkčnom ihrisku za viac ako 86.000 eur si budú môcť čoskoro zašportovať nielen deti zo základnej a materskej školy na Ulici P. Dobšinského,” doplnil.

Rekonštrukciou prechádza i výmenníková stanica pri ZŠ Rastislavova, práce v hodnote 41.400 eur by mal dodávateľ dokončiť 15. septembra. Samospráva pripravuje i výmenu palubovky a rekonštrukciu telocvične ZŠ na Ulici S. Chalupku, po druhej úprave rozpočtu mesta sa investícií dočkajú i ZŠ Mariánska, kde radnica plánuje výmenu okien za 20.000 eur, ďalších 40.000 eur použije na výmenu okien v ZŠ Rastislavova, dodal hovorca mesta.

K 15. septembru by malo sedem ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovať 2946 detí, z toho 347 prvákov. Minulý školský rok k 15. septembru mali ZŠ 2889 detí. Do 11 MŠ by malo k 15. septembru chodiť 1125 dievčat a chlapcov, k 2. júnu prijali škôlky 346 detí. Minulý rok k 15. septembru mali prievidzské MŠ 1133 škôlkarov.

In this article


Join the Conversation