Prešovský kraj modernizuje vyše 40 stredných škôl

Medzi najväčšie investičné akcie patrí rekonštrukcia školy v prírode v Tatranskej Lesnej za takmer 1,3 milióna eur.

358
358

Prešov 31. augusta (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) na rekonštrukcie stredných škôl a školských zariadení vo svojej správe vyčlenil z tohtoročného rozpočtu viac ako 5,8 milióna eur, ďalších takmer 2,7 milióna eur získal z eurofondov. Opravy sa dotknú vyše 40 školských objektov. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Medzi najväčšie investičné akcie patrí rekonštrukcia školy v prírode v Tatranskej Lesnej za takmer 1,3 milióna eur. Dispozične sa tu zmení ubytovacia časť a dôjde k celkovej modernizácii budovy. Zrevitalizuje sa aj Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici v Kežmarku za približne 440.000 eur, kde sa odstránia poruchy, opraví sa strecha a zateplí hlavná budova. Investícia za 411.000 eur sa rozbehla v Spojenej škole v Sabinove s internátom, kde sa rekonštruujú kotolňa, obvodový i strešný plášť, rozvody a vzduchotechnika.

Hovorkyňa zdôraznila, že investícií s dôrazom na úsporu energií je v kraji viacero. Rekonštrukciami prejdú SOŠ technická v Poprade (238.000 eur), SPŠ v Snine (228.000), SOŠ technická vo Svidníku (222.000), Stredná zdravotnícka škola v Prešove (166.000), SOŠ dopravná v Prešove (163.000), SOŠ Kušnierska brána v Lipanoch (145.000), SOŠ Horný Smokovec (82.000) či Spojená škola v Bardejove (72.000 eur). Systémové poruchy sa budú odstraňovať na gymnáziách v Humennom (232.000 eur), Bardejove (193.000) a v Lipanoch (153.000 eur).

Opravy čakajú aj viaceré telocvične či školské areály. S novou sedlovou strechou na telocvični môže počítať Stredná odborná škola v Starej Ľubovni, kde je vyčlenených 300.000 eur. Práce sa už začali na telocvični v Strednej odbornej škole vo Svite za takmer 175.000 eur. Športový stánok s posilňovňou aj areálom za 83.000 eur opravuje Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove. Pri SPŠ elektrotechnickej v Prešove vznikne nový outworkový park.

V školách sa zmodernizujú aj odborné učebne a doplní strojné vybavenie. Zriaďovateľ poskytol na tento účel financie napríklad SOŠ technickej vo Svidníku, Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove i dvom hotelovým akadémiám v Humennom a v Prešove.

Rekonštrukcie zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov sú financované z eurofondov s päťpercentnou účasťou krajskej samosprávy. Investície sa aktuálne týkajú Gymnázia vo Vranove nad Topľou, Strednej odbornej školy v Sabinove a školských internátov v Poprade a Bardejove.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl a štyri školské zariadenia. Na oblasť vzdelávania ročne vynaloží viac ako 80 miliónov eur.

In this article


Join the Conversation