Rezort školstva chce uľahčiť žiadateľom proces prípravy projektov

Jednou z možností, ako podporiť potenciálnych žiadateľov a zvýšenia kvality predkladaných projektov, je zabezpečenie transparentných a dostupných informácií pre čo najširší počet možných žiadateľov.

2964
2964

Bratislava 1. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pokračuje v poskytovaní transparentných a dostupných informácií pre potenciálnych žiadateľov operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi Vzdelávanie a bude prvýkrát vysielať informačné semináre pre žiadateľov aj prostredníctvom online prenosov. Zároveň rezort školstva naďalej hľadá možnosti, ako uľahčiť žiadateľom proces prípravy projektov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Jednou z možností, ako podporiť potenciálnych žiadateľov a zvýšenia kvality predkladaných projektov, je zabezpečenie transparentných a dostupných informácií pre čo najširší počet možných žiadateľov. Rezort školstva preto zabezpečí pre žiadateľov online prenos z informačných seminárov. “Na informačných seminároch je predstavená konkrétna výzva a žiadatelia majú možnosť získať informácie o podmienkach poskytnutia príspevku, napríklad informácií o oprávnených cieľových skupinách, oprávnených činnostiach, oprávnených a neoprávnených výdavkoch či spôsobu financovania projektu,” poznamenal rezort školstva.

Najbližší informačný seminár bude k výzve Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorá je určená pre verejné a štátne vysoké školy. Uskutoční sa v pondelok 5. augusta v Bratislave.

V utorok 6. augusta od 9.30 h sa na uskutoční informačný seminár k výzve Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Táto výzva je určená pre mimovládne a neziskové organizácie.

“Vytvorené záznamy z oboch online prenosov budú následne zverejnené na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a naďalej tak poslúžia všetkým potenciálnym žiadateľom,” dodal rezort školstva. Záznam bude zverejnený len do termínu uzavretia výzvy.


Join the Conversation