Rezort školstva má záujem o schému na návrat odborníkov zo zahraničia

V súčasnosti rezort pripravuje návrh jej nového pokračovania na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2026, ktoré by mohlo byť po jeho schválení vládou SR uvedené do...

136
136

Bratislava 21. februára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má záujem o pokračovanie schémy na návrat odborníkov zo zahraničia aj v budúcnosti. V súčasnosti rezort školstva pripravuje návrh jej nového pokračovania na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2026, ktoré by mohlo byť po jeho schválení vládou SR uvedené do realizácie ešte v priebehu tohto roka.

Vlani sa v rámci podpornej schémy vrátilo celkovo 13 jednotlivcov, z toho deväť expertov a štyria mladí odborníci. Vďaka tomu sa tak mohla posilniť odborná kapacita ministerstva financií, viacerých univerzít či Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Podporené boli aj tri žiadosti o inštitucionálnu podporu, ktorá sa poskytuje na základe konkrétneho predloženého projektu danej inštitúcie. Podľa rezortu školstva išlo o najúspešnejší rok implementácie schémy nielen z hľadiska počtu vrátených jednotlivcov, ale aj podporených projektov inštitucionálnej podpory smerujúcich do akademického sektora.

Na zabezpečenie schémy bol v spolupráci s rezortom financií vyčlenený v uplynulom roku jeden milión eur, z ktorého sa vyčerpalo 969.785 eur. “Štát takýmto spôsobom motivoval absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobili v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Jednotlivec mohol získať najviac 10.000 eur, ak išlo o mladého odborníka, 50.000 eur v prípade experta. Príspevky pre jednotlivcov sú na základe pravidiel schémy vyplácané v dvoch častiach, jedna pri obsadení pozície a druhá po jednom roku zotrvania na danej pozícii,” uviedol rezort školstva.

Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia bola po prvýkrát vyhlásená na obdobie rokov 2015 – 2018. Program je zameraný na návrat mladých odborníkov a expertov, ktorí môžu nájsť uplatnenie v rámci ponúknutých pozícií z verejného sektora, pričom pracovné pozície majú dlhodobý charakter. Ide o občanov SR, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu alebo dlhodobo pracujú na vedúcej pozícii v cudzine.


Join the Conversation