Rezort školstva: Podporu PVVC chcelo skoro 270 projektov, uspelo 62

Pre prerozdeľovanie eurofondov na ministerstve školstva čelí šéf rezortu Peter Plavčan kritike.

347
347

Bratislava 5. augusta (TASR) – Vo výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier posudzovali odborní hodnotitelia 268 projektov. Z toho celkovo bolo úspešných 62 žiadateľov. Ďalších 132 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) bolo umiestnených v tzv. Zásobníku projektov, 74 bolo z rôznych dôvodov neschválených. Informovala o tom dnes hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová. Pre prerozdeľovanie eurofondov na ministerstve školstva čelí šéf rezortu Peter Plavčan (nom. SNS) kritike.

Vo výzve boli podľa hovorkyne oprávnenými žiadateľmi výhradne subjekty z podnikateľského sektora, avšak v partnerstve s vedeckovýskumnými pracoviskami. “Zámerom výzvy bola výraznejšia podpora aplikovaného výskumu v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom tak, aby boli výskumné aktivity naviazané priamo na prax. Žiadateľmi tak mohli byť len podnikateľské subjekty, ale v partnerstve s výskumnými inštitúciami,” vysvetlila hovorkyňa. Zámer výzvy bol podľa nej jednohlasne schválený 30. novembra 2015.

“Hlasovali zaň aj predstavitelia renomovaných akademických inštitúcií, ako rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najvýznamnejších vedeckovýskumných inštitúcií, ktorou je Slovenská akadémia vied, či odborných zväzov (Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a pod.),” doplnila Skokanová.

Skokanová zdôraznila, že v partnerstve s víťaznými žiadateľmi boli aj slovenské verejné univerzity, vrátane výskumných, a odborné pracoviská Slovenskej akadémie vied. “Tieto výskumné pracoviská získajú prostredníctvom partnerstva takmer 67 miliónov eur vďaka tomu, že sa zapojili až do 59 projektov zo 62 úspešných,” uviedla. Úspešné projekty sa špecializujú na materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicínu, pôdohospodárstvo a životné prostredie či udržateľnú energetiku.

Tri univerzity sa podľa hovorkyne zaradili medzi päť najúspešnejších subjektov z hľadiska získaných finančných prostriedkov. “Ide o Žilinskú univerzitu v Žiline, Technickú univerzitu v Košiciach a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, ktoré sa celkovo ako partneri budú podieľať na 38 projektoch zo 62 schválených. Z toho až 18 pripadlo na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, 11 na Technickú univerzitu v Košiciach a deväť na Žilinskú univerzitu,” vymenovala.

Výskumné univerzity či odborné ústavy Slovenskej akadémie vied sa celkovo podľa jej slov podieľajú v pozícii partnerov “až na takmer 90 percentách podporených projektov, pričom kvalitu projektov má garantovať práve ich spoluúčasť na projektoch z podnikateľského prostredia”.

Skokanová pripomenula, že žiadosti posudzovali externí odborní hodnotitelia, ktorí sa prihlásili do otvorenej, verejnej výzvy trvajúcej približne rok. Projekty posudzovali na základe hodnotiacich podmienok, ktoré boli schválené v máji 2016 Monitorovacím výborom. Skokanová pripomenula, že v ňom sú zástupcovia štátneho, podnikateľského aj akademického sektora.

Peniaze z eurofondov majú podľa hovorkyne podporiť efektívnu spoluprácu medzi podnikateľským a vedeckovýskumným sektorom, ako aj stimuláciu ďalších súkromných investícií. “Za týmto účelom bola 31. mája 2016 vyhlásená výzva na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier s celkovou alokáciou 301 miliónov eur, pričom projekty mohli žiadatelia predkladať do 31. decembra 2016,” doplnila.

Zmluvy s úspešnými žiadateľmi začala podľa hovorkyne Výskumná agentúra uzatvárať v prvej polovici roka 2017. “Proces financovania už zazmluvnených projektov je momentálne pozastavený, a to až do skončenia všetkých kontrol vrátane prebiehajúcej kontroly zo strany Najvyššieho kontrolného úradu. Žiadne financie ešte žiadateľom poskytnuté neboli,” uzavrela.

In this article


Join the Conversation