Rokovania o implementácii rozsudku k vodnému dielu stále prebiehajú

V spore vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros vyniesol Medzinárodný súdny dvor v Haagu rozsudok pred dvadsiatimi rokmi.

516
516

Bratislava 28. septembra (TASR) – Pri príležitosti 20. výročia vynesenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros prijali slovenský a maďarský splnomocnenec vlády pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros spoločné vyhlásenie.

“V spore vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros vyniesol Medzinárodný súdny dvor v Haagu rozsudok pred dvadsiatimi rokmi. Rozsudok bol historickým míľnikom v spore, ktorý dlhodobo zaťažoval slovensko-maďarské vzťahy,” informoval dnes splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Stanislav Fialík.

Obe strany ho podľa neho prijali a v dobrej viere sa zaviazali ho implementovať vzájomnou dohodou. “Rokovania v predmetnej veci prebiehajú s menšími prestávkami takmer 20 rokov,” dodal splnomocnenec.

Od vynesenia rozsudku nastalo podľa neho viacero nových skutočností, ktoré významne ovplyvňujú smerovanie rokovaní dvoch strán. A to členstvo oboch krajín v Európskej únii, narastajúce sociálne očakávania v súvislosti s environmentálnou udržateľnosťou a sprísňujúce sa právne predpisy, nárast európskeho energetického trhu, požiadavky na ekologickú dopravu a iné.

“Výnimočná kvalita bilaterálnych vzťahov umožňuje, že otázku Gabčíkovo–Nagymaros riešia strany aktívne, podľa princípov daných MSD, ale zároveň odzrkadľujú výzvy súčasnej doby,” opísal splnomocnenec. Preto strany v rokovaniach prioritizujú najproblematickejšie otázky, medzi ktoré patrí aj prírodná a hydrografická rehabilitácia starého koryta Dunaja a bočných ramien Dunaja s cieľom dosiahnuť prirodzenú konektivitu ramien na maďarskej a slovenskej strane.

In this article


Join the Conversation