Sereď chce prenajať jednu školskú budovu, nepotrebuje ju

Demografický vývoj v meste zároveň nenapovedá, že by bolo potrebné v blízkych rokoch pre rastúci počet detí obnoviť vyučovanie v tomto objekte, a tak radnica hľadá jeho novú náplň.

365
365

Sereď 27. augusta (TASR) – Mesto Sereď ponúka do prenájmu svoju školskú budovu na Garbiarskej ulici, pretože ju nepotrebuje. Hoci bola postavená ako posledná zo všetkých seredských základných škôl, dlhšie už neslúži svojmu účelu. Demografický vývoj v meste zároveň nenapovedá, že by bolo potrebné v blízkych rokoch pre rastúci počet detí obnoviť vyučovanie v tomto objekte, a tak radnica hľadá jeho novú náplň.

“Mesto je zriaďovateľom dvoch základných škôl – Jana Amosa Komenského a Juraja Fándlyho a Trnavská arcidiecéza miestnej Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda,“ informoval TASR viceprimátor Ľubomír Veselický. Ich spoločná kapacita je podľa neho postačujúca, i keď vývoj zapísaných detí do prvého ročníka v posledných troch rokoch hovorí o miernom náraste školákov. „Pre školský rok 2014/2015 sme mali na meste zapísaných 150 detí, nasledujúci rok 148 detí, a k septembru 2017 bolo zapísaných až 197 detí,“ uviedol. Počet detí v končiacich ročníkoch však klesá.

Školskú budovu na Garbiarskej ulici, ktorá bola skolaudovaná v roku 1992, mesto ponúka už v treťom kole verejnej obchodnej súťaže (VOS), no doteraz sa nenašiel záujemca, ktorý by ponúkol adekvátnu náplň. „Situovanie objektu na sídlisku zodpovedá účelu využitia priestorov pre prospech širokej verejnosti, pre kultúrne, sociálne, zdravotnícke, školské, ale i komerčné účely. Podmienkou VOS je zriadenia centra pre seniorov pre minimálne 20 klientov,“ uviedol Veselický s tým, že si v súčasnosti časť prenajíma združenie STORM, ktoré pracuje v oblasti prevencie s najrizikovejšími obyvateľmi. Ďalšiu časť prízemia má Trnavská arcidiecézna charita pre Centrum pomoci človeku. Sereď stojí objekt 11.000 eur ročne a je nutná veľká investícia do jeho rekonštrukcie. Nepočíta už s tým, že by v ňom obnovila školské vyučovanie.

Skúsenosti s prenájmom školských budov má aj mesto Trnava. V čase populačného útlmu radnica zatvorila niektoré svoje objekty. Demografická krivka a úprava legislatívy však po čase vedú samosprávu k potrebe prevádzkovať ich opäť na pôvodný účel a robí na to postupné kroky.

In this article


Join the Conversation