SIHPA požiadala SZĽH o zmenu spôsobu udeľovania licencií

Podľa vedenia hráčskej asociácie je zásadný problém zvyk licenčného orgánu SZĽH udeliť licenciu na základe odporučenia Pro-Hokeja.

2014
2014

Bratislava 31. júla (TASR) – Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) nahlásila dlhy klubov vo výške viac ako 40.000 eur. Zároveň požiadala Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) o zmenu spôsobu udeľovania licencií. SIHPA o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.

Podľa vedenia hráčskej asociácie je zásadný problém zvyk licenčného orgánu SZĽH udeliť licenciu na základe odporučenia Pro-Hokeja. “Keďže ten sa nechcel dostať do konfliktu so svojimi vlastnými akcionármi, tak zaviedol pravidlo, že on nie je súd a keď je nejaký nárok hráča a klubu sporný, tak musí rozhodnúť súd a licencia bude klubu udelená. Licenčný orgán sa jednoducho uspokojil s tým, keď klub dodal tomuto orgánu čestné vyhlásenie, že má všetko vyplatené. Raz za čas, keď bolo okolo niektorého klubu už príliš dusno a veľa sa o tom písalo v médiách, tak sa postupovalo prísnejšie. Ale prísnosť posudzovania, či má klub vyrovnané všetky záväzky voči všetkým svojim hráčom, nemá závisieť od veľkosti mediálnej pozornosti. Minulý rok bolo rušno napríklad v prípade Žiliny, avšak problémy boli aj inde. Napríklad v Detve jeden hráč za sezónu 2017/2018 nedostal zaplatenú relatívne malú časť svojej odmeny, pán Ľupták (prezident klubu, pozn.) mi zavolal a všetko poprel. Detva, samozrejme, dostala licenciu, následne sme podali žalobu na súd, kde sme mali 100-percentný úspech a hráč už má peniaze na účte. Ale Detve sa nič nestalo, dostala licenciu a odohrala celú sezónu, akoby mala vyrovnané všetky záväzky. Pritom súd potvrdil, že to nebola pravda. Toto sa však netýka iba Detvy, takýchto prípadov je viac. Žiaľ, spätne klubom za klamanie licenčnému orgánu nehrozí žiadna sankcia. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy je podľa nášho názoru potrebná systémová zmena. Dnes (streda 31. júla) sme zaslali na Výkonný výbor SZĽH návrh na zmenu spôsobu udeľovania licencií, kde navrhujeme, aby SZĽH presadil princíp zákazu započítania zmluvných pokút a krátenia odmien oproti mzde hráča. To znamená, že z účtu klubu by bankovým prevodom muselo na účet hráča odísť 100 percent peňazí, ktoré podľa zmluvy má hráč dostať. Pokiaľ by klub hráčovi udelil pokutu, tak by musel požiadať klub hráča o zaplatenie pokuty a nemohol by znížiť jeho mesačnú mzdu. Toto by licenčnému orgánu veľmi uľahčilo robotu, pretože neexistuje nič ľahšie, ako podľa výpisu z účtu klubu skontrolovať, či na konkrétny účet hráča odišli všetky peniaze. Pri osemmesačných zmluvách by klub musel len ukázať licenčnému orgánu že hráčovi osemkrát odišla na účet rovnaká suma. Je to veľmi efektívne, rýchle a nikto nemôže spochybniť, či bolo, alebo nebolo niečo zaplatené. V minulosti sa navrhovalo aj zloženie finančnej zábezpeky ako garancia vyplatenia miezd hráčov podobne ako vo futbale, ale toto bolo zmietnuté zo stola údajne pre nedostatok financií v hokeji. Riešenie, ktoré navrhujeme teraz, je efektívne a je zadarmo. Ak slovenský hokej deklaruje, že chce, aby kluby išli do novej sezóny bez finančných restov, tak nevidím dôvod, prečo takéto opatrenie nezaviesť. Verím, že nové vedenie SZĽH má aj profesionalitu aj potrebnú guráž na zavedenie systémových zmien,” uviedol prezident SIHPA Oliver Pravda.


Join the Conversation