SK8 chce silné postavenie krajov pri regionálnom operačnom programe

Združenie SK 8 žiada vládu SR o zachovanie súčasného stavu spolufinancovania projektov zo zdrojov EÚ.

69
69

Trnava 12. júna (TASR) – Predsedovia samosprávnych krajov zoskupení v združení SK8 deklarujú záujem spolupracovať na tvorbe politiky súdržnosti Európskej únie (EÚ) pre roky 2021 – 2027 pri formovaní nariadení Európskou komisiou i pri tvorbe národných dokumentov potrebných pre čerpanie európskych fondov alebo pri formovaní dokumentov k územnej spolupráci. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré TASR v stredu poskytol predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Združenie SK 8 požaduje silné postavenie samosprávnych krajov pri tvorbe samostatného regionálneho operačného programu (ROP) v spolupráci s mestami a obcami a ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi. Zároveň požadujú posilnenie kompetencií vyšších územných celkov pri rozhodovaní o výbere operácií financovaných z európskych zdrojov na území kraja. Združenie SK 8 žiada vládu SR o zachovanie súčasného stavu spolufinancovania projektov zo zdrojov EÚ.

“Združenie SK8 nesúhlasí s návrhom vytvárania novej úrovne tzv. mestských funkčných regiónov a ich centier pre účely nastavenia kohéznej politiky po roku 2021 – 2027 a zároveň žiada zastavenie tejto iniciatívy,” píše sa ďalej vo vyhlásení, ktoré členovia SK8 prijali počas rokovania 10. júna vo Vysokých Tatrách. Združenie navrhuje využiť súčasné regionálne kapacity a skúsenosti s tvorbou stratégií pri uplatňovaní partnerstva a definovaní potrieb územia, ako aj bohatú prax s implementáciou regionálnych operačných programov počas troch programových období.

SK 8 zároveň zdôrazňuje, že v súlade s príslušným paragrafom zákona o samospráve vyšších územných celkov bude podporovať regionálny rozvoj i rozvoj miest a obcí na svojom území, pri zachovaní ôsmich sprostredkovateľských orgánov spravovaných samosprávnymi krajmi s posilnenými rozhodovacími právomocami a znížením administratívneho zaťaženia.

Všetci predsedovia samosprávnych krajov s týmto cieľom schválili spoločnú pozíciu, ktorú budú presadzovať v rámci všetkých pracovných skupín a rokovaní, ktorých budú súčasťou.


Join the Conversation