Slovensko má šesť vinohradníckych oblastí

Vinohradnícka oblasť je časť Slovenského vinohradníckeho regiónu vyznačujúca sa relatívne homogénnymi, prírodnými podmienkami ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína.

851
851

Bratislava 29. septembra (TASR) – Každá vinohradnícka oblasť sveta nesie v sebe svoje neopakovateľné čaro, ktoré následne umocňuje majster vinár svojím umením vytvoriť z dopestovaného hrozna kvalitné a chutné vína.

Pestovanie viniča hroznorodého a výroba vína sa uskutočňuje na vinohradníckych plochách zaregistrovaných vo vinohradníckom registri.

Vinohradnícka oblasť je časť Slovenského vinohradníckeho regiónu vyznačujúca sa relatívne homogénnymi, prírodnými podmienkami ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína.

Vinohradnícke oblasti Slovenska sa podľa európskej rajonizácie zaraďujú do zóny B.

Celkovo šesť vinohradníckych oblastí so 40 vinohradníckymi rajónmi reprezentujú plochu 12.000 hektárov rodiacich vinohradov.

Malokarpatská vinohradnícka oblasť

Oblasť s najväčšou rozlohou vinohradov tvorí 12 vinohradníckych rajónov s katastrami 120 vinohradníckych obcí. Vinohrady sa rozprestierajú v ucelených vinohradníckych tratiach na svahoch Malých Karpát od Bratislavy smerom k Pezinku a ďalej k Horným Orešanom.

Pestujú sa tu biele muštové odrody Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Burgundské biele. Müller–Thurgau, Silvánske zelené, Dievčie hrozno, Chardonnay a Portugalské modré dopĺňajú sortiment pestovaných odrôd viniča.

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Rozprestiera sa na nížinnej rovine v priemernej nadmorskej výške 140 metrov. Do tejto oblasti patrí 8 vinohradníckych rajónov (114 vinohradníckych obcí). Južnoslovenská oblasť je našou najteplejšou vinohradníckou oblasťou so suchým podnebím a miernymi zimami. Najviac pestované sú biele muštové odrody Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Burgundské biele, Chardonnay, z modrých Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá. Pestovanie novošľachtencov je úspešné najmä v Strekovskom a Štúrovskom vinohradníckom rajóne. Ide o biele muštové odrody Devín, Breslava, Hetera a ďalšie.

Nitrianska vinohradnícka oblasť

Vinohrady tejto geograficky rôznorodej oblasti sa nachádzajú na južných, juhozápadných a juhovýchodných svahoch Tríbečského pohoria a v jednotlivých vinohradníckych honoch pokračujú severnou hranicou Podunajskej nížiny až po svahy Považského Inovca. Do Nitrianskej vinohradníckej oblasti patrí 9 vinohradníckych rajónov (159 vinohradníckych obcí), ktoré sa začínajú pri povodí Váhu, pokračujú južnou stranou cez Zlaté Moravce, Vráble k Leviciam a v severných vinohradníckych rajónoch končia pri Radošinej. Najlepšie biele muštové odrody pestované v tejto oblasti sú Burgundské biele, Burgundské sivé, Chardonnay, Sauvignon, Feteasca regala, z modrých odrôd Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá.

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

Rozprestiera sa na južných svahoch Krupinskej pahorkatiny so sklonom do 20 percent a mierne vyvýšených polohách Ipeľskej nížiny. Vinohradnícke trate nie sú ucelené, tvoria ich jednotlivé vinohradnícke hony od Ipľa, cez Sebechleby, Vinicu, Veľký Krtíš, Fiľakovo po Gemer a Tornaľu. Tvorí ju 7 vinohradníckych rajónov (107 vinohradníckych obcí). Základné pestované biele odrody: Müller–Thurgau, Burgundské biele, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Chardonnay, Veltlínske zelené, menej Tramín červený a Dievčie hrozno.

Východoslovenská vinohradnícka oblasť

Geologicky rôznorodá oblasť sa rozprestiera na miernych svahoch pohoria Vihorlat a zvlnenom okraji Východoslovenskej nížiny. Tvoria ju 4 vinohradnícke rajóny (89 vinohradníckych obcí) od Moldavy nad Bodvou, cez Orechovú, Tibavu, Vinné, Kráľovský Chlmec a Stredu nad Bodrogom. Tieto lokality sú vynikajúce na výrobu decentne jemných vín z odrôd Burgundské biele, Chardonnay a Burgundské modré.

Tokajská vinohradnícka oblasť

Exkluzívna a zároveň najmenšia vinohradnícka oblasť Slovenska má rozlohu 900 hektárov, z ktorých je v súčasnosti obhospodarovaných vyše 550 hektárov. Podľa zákona č. 182/2005 Z. z. má Tokajská oblasť štatút osobitnej vinohradníckej oblasti s presne deklarovaným územím vinohradníckych obcí, špecifickým odrodovým zložením výsadieb viniča a osobitnou technológiou výroby vína. Rozprestiera sa na južných a často strmých svahoch v juhovýchodnej časti Zemplínskych vrchov. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (asi 5000 hektárov). V oblasti je povolené pestovať tokajské odrody – Furmint, Lipovinu a Muškát žltý.
In this article


Join the Conversation