Španielsky súd nariadil plniť záväzky z prerozdeľovania migrantov

V zmysle rozhodnutia Európskej komisie z roku 2015 malo Španielsko prijať v priebehu dvoch rokov celkove 19.449 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska.

46
46

Madrid 11. júla (TASR) – Španielsky najvyšší súd vyhovel v stredu podnetom mimovládnej organizácie Associació de Suport a Stop Mare Mortum a odsúdil španielsky štát za nesplnenie záväzkov voči žiadateľom o azyl vyplývajúcich z mechanizmu prerozdeľovania migrantov podľa stanovených kvót.

V zmysle rozhodnutia Európskej komisie z roku 2015 malo Španielsko prijať v priebehu dvoch rokov celkove 19.449 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska. Podľa oficiálnych údajov španielskych prisťahovaleckých orgánov však do 4. marca 2018 realizovali v krajine 2500 azylových konaní, teda 12,85 percenta stanoveného počtu. Do 22. marca došlo k celkovému presunu 1359 osôb, čo predstavuje sedem percent pôvodných záväzkov.

Španielsky štát sa v procese bránil poukazovaním na ťažkosti administratívneho charakteru zdôrazniac, že zo svojej strany urobil kroky nevyhnutné pre prevzatie žiadateľov o azyl. Najvyšší súd krajiny sa však domnieva, že ani vážne administratívne ťažkosti nie sú dôvodom na zbavenie štátu záväzkov, preto nariadil ich naplnenie.


Join the Conversation