Spôsob výplaty dávky si poistenec určuje sám

Ak chce žiadateľ o dávku, aby mu boli peniaze poukazované na účet, svoje číslo účtu v IBAN formáte uvedie priamo v žiadosti o príslušnú dávku, spravidla na zadnej strane konkrétnej žiadosti.

77
77

Bratislava 16. mája (TASR) – Poistenci v žiadosti o dávky by nemali zabudnúť na spôsob ich výplaty. Na základe ich rozhodnutia im potom Sociálna poisťovňa bude dávky zasielať v hotovosti poštovým poukazom na výplatu alebo prevodným príkazom na účet.

“Ak si žiadateľ o dávku nevyplní vyhlásenie poistenca na zadnej strane príslušnej žiadosti, teda neuvedie v nej číslo účtu alebo adresu, na ktorú mu majú byť dávky poukazované, poisťovňa ich bude automaticky zasielať poštou na adresu trvalého pobytu. K peniazom sa tak dostane neskôr ako pri výplate na účet. Platí to rovnako pri nemocenských dávkach, úrazových dávkach, dávke v nezamestnanosti aj garančnej dávke,” upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ak chce žiadateľ o dávku, aby mu boli peniaze poukazované na účet, svoje číslo účtu v IBAN formáte uvedie priamo v žiadosti o príslušnú dávku, spravidla na zadnej strane konkrétnej žiadosti. Súčasne uvedie, či je majiteľom účtu on sám, alebo jeho manžel či manželka.

V zmysle zákona o sociálnom poistení všeobecne platí, že sa všetky dávky poukazujú na účet príjemcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, len na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka môže poukazovať na účet manžela (manželky). V takom prípade však poberateľ dávky musí mať právo disponovať finančnými prostriedkami na tomto účte.


Join the Conversation