Starý mobil do bežného odpadu nepatrí. Ako sa ho správne zbavíte?

Hoci sa jeden symbol používa pre elektrozariadenia a druhým sa označujú batérie a akumulátory, pre spotrebiteľa to znamená jediné – zariadenie patrí do triedeného zberu.

328
328

Bratislava 24. júla (TASR) – Nefunkčný mobil nepatrí do obyčajného smetiaka. Na to, že nemá byť súčasťou komunálneho odpadu, upozorňuje aj grafický symbol, ktorý býva umiestnený na zadnej strane telefónu. Používa sa jedna z dvoch značiek zobrazujúca prečiarknutú smetnú nádobu. Mobil sa má zlikvidovať ako elektroodpad.

Hoci sa jeden symbol používa pre elektrozariadenia a druhým sa označujú batérie a akumulátory, pre spotrebiteľa to znamená jediné – zariadenie patrí do triedeného zberu. Skladá sa totiž z rôznych materiálov – okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď, cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú nikel, kadmium alebo olovo.

“Ak by ste teda svoj starý telefón vhodili do kontajnera pre zmiešaný komunálny odpad – čierne kontajnery, ohrozujete nielen svoje zdravie a prírodu, ale zároveň porušujete aj zákon. Naopak, ak svoj nefunkčný mobil odovzdáte na ekologickú recykláciu, väčšina materiálov z neho – najmä kovy a plasty – budú opätovne použité,” hovorí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, ktorá zabezpečuje zber a odvoz elektroodpadu.

Staré a nefunkčné zariadenia patria do nádob na elektroodpad. Zberné nádoby možno nájsť v každej predajni s elektrom. Väčšinou sa nachádzajú na viditeľnom mieste a bývajú označené sprievodným informačným textom. Z mobilu pred odovzdaním netreba vybrať batériu a dávať ju do samostatnej nádoby určenej na batérie, zo zariadení ich vyberú spracovatelia elektroodpadu.

Za odovzdanie starého mobilu v predajni sa neplatí a predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. Táto zásada platí pre všetky drobné elektrospotrebiče – od holiacich strojčekov, cez kanvice až po vysávače.

In this article


Join the Conversation